امروز: جمعه 19 خرداد 1402
پاورپوییت آمار ثبت احوال
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,801
فرمت فایل doc
حجم فایل 655 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
22,800 تومان
پاورپوییت آمار ثبت احوال

آمار ثبت احوال

جامعه:

نمونه:

(جدول داده ها):

پرسش ها:

چند بر فراوانی

نمودار دایره ای:

زن (باطل کردن شناسنامه)

نمودار دایره ای:

مرد (باطل کردن شناسنامه)

نمودار دایره ای:

دختر (گرفتن شناسنامه)

نمودار دایره ای:

پسر (گرفتن شناسنامه)

زن و مرد (باطل کردن شناسنامه)

(نمودار میله ای)

دختر و پسر (گرفتن شناسنامه)

نمودار میله ای

زن (باطل کردن شناسنامه)

چند بر فراوانی:

مرد (باطل کردن شناسنامه)

چند بر فراوانی:

دختر (گرفتن شناسنامه)

چندبر فراوانی:

پسر (گرفتن شناسنامه)

چندبر فراوانی:

زن (باطل کردن شناسنامه)

نمودار مستطیلی:

مرد (باطل کردن شناسنامه):

نمودار مستطیلی:

دختر (گرفتن شناسنامه):

نمودار مستطیلی:

نمودار مستطیلی:

پسر (گرفتن شناسنامه):

زن (باطل کردن شناسنامه):

نمودار جعبه ای:

نمودار جعبه ای:

مرد (باطل کردن شناسنامه):

دختر (گرفتن شناسنامه):

نمودار جعبه ای

پسر (گرفتن شناسنامه):

نمودار جعبه ای

زن (باطل کردن شناسنامه):

نمودار ساقه و برگ:

مرد (باطل کردن شناسنامه):

نمودار ساقه و برگ

دختر (گرفتن شناسنامه): 

نمودار ساقه و برگ

پسر (گرفتن شناسنامه):

نمودار ساقه و برگ

زن (باطل کردن شناسنامه):

واریانس

مرد (باطل کردن شناسنامه):

واریانس

دختر (گرفتن شناسنامه):

واریانس

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا