امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
تحقیق آمار بررسی علت مرگ مردان و زنان
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,782
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
18,000 تومان
تحقیق آمار بررسی علت مرگ مردان و زنان

                  فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

جدول داده ها

نمودار میله ای مربوط به فوت شهری زنان و مردان

نمودار چند بر فراوانی مربوط به فوت شهری زنان و مردان

نمودار دایره ای مربوط به فوت شهری زنان و مردان

نمودار ساقه و برگ مربوط به فوت شهری زنان

نمودار ساقه و برگ مربوط به فوت شهری مردان

نمودار جعبه ای و چارک ها مربوط به فوت شهری زنان و مردان

میانگین ، واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات فوت شهری زنان

میانگین ، واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات فوت شهری مردان

نتیجه گیری و پیوست

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا