امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
تحقیق آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,752
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
25,200 تومان
تحقیق آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان

تحقیق آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان

تحقیق ی آماری كه برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی كه در بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.

همان طور كه ملاحظه می شود سن یك متغیر كمی پیوسته است این تحقیق در مورد كناب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی كه یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این كتاب درسی می باشد.

در این بحث نمونه هایی از عواملی كه در زیر مورد بحث است آمده است:

1ـ دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها

2ـ نمودار داده ها

3ـ شاخص های مركزی

4ـ شاخص های پراكندگی

رسم جدول فراوانی و حدود دسته با مركز دسته

نمودارها و تحلیل داده ها :

نمودار میله ای :

نمودار مستطیلی :

نمودار چند بر فراوانی :

نمودار دایره ای :

نمودار ساقه و برگ :

نمودار جعبه ای :

شاخص های مركزی :

میانگین

شاخص های پراكندگی :

انحراف

معیار

داده ها :

ضریب

تغییرات

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا