امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
تحقیق آمار صنعت روستایی
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,724
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
25,200 تومان
تحقیق آمار صنعت روستایی

  كلیات تحقیق

1-1-       مقدمه:

1-2-ضرورت تحقیق:

1-3-       اهداف تحقیق:

1-4-       روش تحقیق:

1-5-       فرضیات تحقیق:

1-6-        نوع تحقیق:

1-7-       منابع داده‌ها:

1 – 10 - دلایل استفاده از پرسشنامه‌های مدیریت جهاد كشاورزی

1-11- جامعه آماری:

1-12-2- مجتمع صنعتی

1-12-3- منطقه تحت پوشش ناحیه صنعتی

1-12-4- متقاضی

1-12-5-روستا

1-12-6-توسعه

1-12-7 - توسعه روستایی:

1-12-8- صنایع روستایی:

منابع فصل اول:

بررسی ادبیات موضوع

2-2- مبانی نظری:

2-3- نظریات مكان مركزی

متغیر وابسته

ویژگیهای روش تاكسونومی

روش اجرایی تاكسونومی عددی

2-5- مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران

الف: صنعت كتان بافی دستی

ب) صنعت روغن كشی :

ج) صنایع چرم سازی:

د) صنعت برنج پاك كنی دستی:

ه) صنایع دیگر:

فهرست منابع فصل دوم

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا