امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
دسته بندی مدیریت و کمیسر دریایی
بازدید ها 3,300
فرمت فایل docx
حجم فایل 427 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
46,800 تومان
بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

 

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

1-1مقدمه. 2

2-1آشنایی با ISPS Code و تاریخچه آن.. 3

3-1ضرورت انجام تحقیق... 5

4-1روش انجام تحقیق... 6

1-5 واژگان کلیدی... 6

1-5-1 صنعت دریانوردی ایران.. 6

1-5-2 تسهیلات بندری... 7

1-5-3 کشتی... 7

فصل دوم : پیشینه تحقیق... 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 مقالات بخش خارجی... 9

2-3 مقالات بخش داخلی... 12

2-4 نتیجه گیری... 13

فصل سوم : معرفی و مروری بر ISPS Code. 14

3-1 مقدمه. 15

3-2 آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری... 18

3-2-1 در حوزه دریا 18

3-2-2 در حوزه خشکی... 19

3-3 تسهیلات بندری کدام است و چه تفاوتی با بندر دارد؟. 19

3-4 وظایف و مسئولیت های دولت متعاهد: 20

3-5 عوامل کلیدی اجرای آیین نامه. 21

3-5-1 مأمور (افسر) امنیت تسهیلات بندری... 21

3-5-2 مأمور (افسر) امنیت شرکت کشتیرانی... 21

3-5-3 مأمور (افسر) امنیت کشتی... 22

3-6 سطح امنیتی... 23

3-7 اظهار نامه امنیتی... 24

3-8 زنگ امنیتی... 25

3-9 ساختار اجرایی... 27

3-9-1  کمیته عالی امنیت کشتی و تسهیلات بندری‌... 27

3-9-2 کمیته نظارتی امنیت کشتی و تسهیلات بندری... 29

3-9-3 کمیته اجرایی امنیت کشتی ها 30

3-9-4 کمیته اجرایی امنیت تسهیلات بندری... 31

3-9-5 کمیته امنیتی بنادر و کشتی ها 33

3-10  آیین نامه از کشورهای متعاهد چه می خواهد؟. 36

3-11 نتیجه. 38

فصل چهارم : بحث... 40

4-1 مقدمه. 41

4-2 دالان های بین المللی... 41

4-2-1 كریدور بین المللی شمال –  جنوب و نقش ایران.. 42

4-3 نتیجه. 49

فصل پنجم : نتیجه گیری.. 50

5-1 مقدمه. 51

5-2  نتیجه گیری... 51

منـــابع و مـــأخذ.. 54

 

بالا