امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
تحقیق آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,772
فرمت فایل doc
حجم فایل 288 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
25,200 تومان
تحقیق آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بیان مسئله:

                                                                                    

عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:

الف - عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

ب - عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

ج – عوامل موثر بر افزایش و كاهش میزان ازدواج

د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه

اهداف:

هدف كلی:

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

اهداف اختصاصی:

اهداف   كاربردی:

فرضیات:

روش تحقیق:

سن زن در اولین ازدواج + سن زن  – 1379 = سال ازدواج

نمونه گیری:

ملاحظات اخلاقی:

پیش آزمایی:

نتیجه بررسی:

تحلیل داده ها:

 بررسی وضع موجود

هرم سنی به تفكیك استانها:

هرم سنی به تفكیك روستا و شهر

هرم سنی به تفكیك روستا و شهر در كل

گروه های سنی

گروههای سنی 11  تا 20 سال

گروههای سنی كمتر از 10 سال

گروه های سنی ازدواج

سن ازدواج در زن و مرد

مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن زن


مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن مرد :

مقایسه اختلاف سن زوجین و سال ازدواج


 برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده كشور:

آغاز بحران:

برآورد رقمی:

برآورد شرایط ایده آل:

پیشگیری:


نتیجه گیری

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا