امروز: شنبه 18 آذر 1402
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه
دسته بندی طرح توجیهی دامی
بازدید ها 3,884
فرمت فایل doc
حجم فایل 182 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 158
43,200 تومان
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

 

فهرست مطالب

 

            عنوان                                                  شماره صفحه

 

فصل اول : كلیات

الف- مقدمه 2

ب- بیان مسأله 3

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

د- اهداف پژوهش 6

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق   

الف- مقدمه 9

ب- پیشینه تحقیق 9

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 32

د- مبانی مفهومی تحقیق 33

 

فصل سوم : روش شناسی  

الف- مقدمه 37

ب- روش تحقیق 38

ج- جامعه آماری تحقیق 40

د- حجم نمونه 41

ه- شیوه نمونه گیری 41

و - فرضیات تحقیق 43

و- 1- سوالات اصلی تحقیق 43

ز- روش گردآوری اطلاعات 44

ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability 44

ط- متغیرهای پژوهش 46

ی- تعریف عملیاتی متغیرها 47

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها.......................................................................................................................31 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه 74

ب- نتیجه گیری 75

ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان 75

ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق 76

د- پیشنهادات و محدودیتها....................... 77

 

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا