امروز: جمعه 19 خرداد 1402
ررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,579
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
26,400 تومان
ررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

 

فهرست مطالب :

 

عنوان :                                                                                                                                                   صفحه:

فصل اول :

طرح تحقیق ................................... 1

مقدمه    .................................... 1

بیان مسئله .................................. 6

اهداف تحقیق ................................. 7

اهمیت و ضرورت تحقیق ......................... 8

فرضیه های تحقیق ............................. 9

تعاریف ..................................... 10

روش تحقیق .................................. 12

روش جمع آوری اطلاعات ........................ 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق ............................... 14

کارکردهای خانواده........................... 14

انواع خانواده از بعد تربیتی................. 17

روابط و نظام ارزشی خانواده ................. 19

تاریخچه کودکان استثنائی .................... 20

خصوصیات دانش آموزان دیر آموز................ 21

ملاکهای تشخیص دیرآموزان...................... 22

طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی ................. 23

علل عقب ماندگی ذهنی ........................ 26

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق .................................. 40

جامعه و نمونه آماری پژوهش .................. 41

روش نمونه گیری ............................. 41

ابزار اندازه گیری .......................... 43

روش جمع آوری اطلاعات ........................ 43

شاخص اعبار روائی ........................... 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ...................... 46

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

یافته ها و پیشنهادات........................ 61

پیشنهادات این پژوهش ........................ 64

محدودیت های تحقیق .......................... 66

فهرست منابع ................................ 67

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا