امروز: پنجشنبه 6 مهر 1402
راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,745
فرمت فایل doc
حجم فایل 186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
28,800 تومان
راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی

 

فهرست

عنوان                                          صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق                         1

مقدمه                                        2 

بیان مسئله                                   5

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی                        6

اهمیت و ضرورت تحقیق                             7

اهداف تحقیق                                     9

فرضیه های تحقیق                                 9

تعیین متغیرها                                   10

تعاریف عملیاتی مفاهیم                              10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                     12

تاریخچه مواد مخدر                               13

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران                     16

تاریخچه مصرف  هروئین در ایران                          18

قوانین ایران درباره اعتیاد                             18

تاریخچه كنترل بین المللی مواد مخدر                     19

تاریخچه عملی تحقیق                              20

فصل سوم: روش تحقیق                              22

نوع تحقیق                                    23

ابزار اندازی گیری                               23

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                       24

جدول ها و نمودارها                                 25

فرضیه ها                                     42

فصل پنجم: نتیجه گیری                            47

خلاصه تحقیق                                   48

ارائه پیشنهادات                                 49

محدودیت های تحقیق                            49

محدودیتهایی كه در كنترل محقق است                       50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان               51

منابع و مآخذ                                    52

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا