امروز: پنجشنبه 6 مهر 1402
سال انتشار 2014 نویسندگان T Darwish K Abu Bakar
دسته بندی برنامه نویسی
بازدید ها 1,858
فرمت فایل zip
حجم فایل 1.139 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 29
40,800 تومان
 مقاله با عنوان برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری

برآورد تراکم ترافیک در شبکه های اد هاک وسایل نقلیه: یک مطالعه مروری

 

امروزه، شبکه های اد هاک وسایل نقلیه ( (VANETsتا حد زیادی توجه موضوعات پژوهشی را به خود اختصاص داده است. اگرچه دلیل پرداختن به مسئله VANETs ایمنی ترافیک است، برنامه های کاربردی بسیاری از قبیل نظارت بر وضعیت ترافیک، مدیریت ترافیک مسیر ها، مسیریابی و توزیع داده ها، در نظر گرفته شده است. برآورد تراکم ترافیک اطلاعات مهمی برای چنین برنامه های کاربردی فراهم می کند. مکانیسم های مبتنی بر زیرساخت های مختلف به منظور برآورد تراکم ترافیک با تکیه بر دستگاه های تشخیص وسایل نقلیه پیشنهاد شده است که به صف آرایی از پیش تعیین شده نیاز دارد. با این حال، با توجه به اینکه استفاده از قابلیت های ارتباطی بی سیم در وسایل نقلیه به سرعت در حال توسعه است، روز به روز روش های تخمین تراکم تراکم فوری تر و بدون زیر ساخت و دقیق تر در حال ظهور است. برخی از روش های بدون زیر ساخت به طور عمده به برآورد آماری بستگی دارد، در حالی که سایر روش ها مبتنی بر ارتباطات VANET و اطلاعات جریان ترافیک است. علاوه بر این، خوشه بندی و شمارش اعضای گروه از مشخصه های اصلی نوع سوم از روش بدون زیرساخت است. این مقاله تکنیک ها و الگوریتم های مختلف مورد استفاده در هر دو روش، یعنی روش مبتنی بر زیرساخت و روش های برآورد تراکم بدون زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ویژگی های اصلی، محدودیت ها و مسائل مهم برای هر روش برآورد تراکم به تصویر کشیده است.

 

Traffic density estimation in vehicular ad hoc networks:
A review

Nowadays, vehicular Ad hoc Networks (VANETs) are gaining enormous research interest.
Even though the leading reason for developing VANETs is traffic safety, many applications
such as traffic status monitoring, road traffic management, routing and distribution of data,
have been considered. Road traffic density estimation provides important information for
such applications. Various infrastructure-based mechanisms were proposed to estimate
traffic density relying on vehicle detection devices that require pre-deployment. However,
as utilizing wireless communication capabilities in vehicles is developing rapidly, more
accurate and real-time infrastructure-free density estimation methods are emerging dayto-
day. Some of the infrastructure-free methods depend mainly on statistical estimations,
while others are based on VANET communications and traffic flow information. In addition,
clustering and group members counting are the main characteristic of a third type of
infrastructure-free methods. This review paper explored different techniques and
algorithms used in both infrastructure-based and infrastructure-free density estimation
methods. Furthermore, the main features, limitations and critical issues for each density
estimation method are depicted.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا