امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
سال انتشار 2013 نویسندگان Majed Zabihi Mohammad Reza Toroghinejad n Ali Shafyei
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,689
فرمت فایل zip
حجم فایل 3.908 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 17
28,800 تومان
استفاده از متالورژی پودر و فرآیندهای نورد گرم برای ساخت نوار کامپوزیت آلومینیوم / آلومینا

چکیده

در این مطالعه، کامپوزیت های زمینه آلومینیوم (AMC) با 2 ، 4، 6 و 10 درصد وزنی آلومینا با استفاده از روش های متالورژی پودر (PM) ، آسیاب کاری مکانیکی (MM) و پرس داغ تحت خلأ (VHP) تولید شد. سپس، کامپوزیت تحت فرایند نورد گرم قرار گرفت. در حین نورد گرم، AMCها با 6 و 10 درصد Al2O3 دچار شکست شدند، در حالی که کامپوزیت های نواری با 2 و 4 درصد Al2O3 با موفقیت تولید شدند. ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه ها به ترتیب توسط میکروسکوپ های الکترونی و نوری روبشی و آزمون های کشش و سختی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی های میکروسکوپی کامپوزیت های نورد گرم شده، توزیع یکنواخت ذرات آلومینا در زمینه آلومینیوم نشان دادند. مشخص شد که با افزایش مقدار آلومینا در زمینه، استحکام کششی  ( TS )  و سختی افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نیز کاهش یافته است. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی فصل مشترک های آلومینیوم / آلومینا و سطوح شکست نمونه های نورد گرم شده پس از تست کشش استفاده شد. مشاهداتSEM  نشان داد که حالت شکست در نوارهای کامپوزیتی Al-2 wt.% Al2O3  نورد گرم شده، شکست نرم است، در حالی که حالت شکست در نوارهای Al-4 wt.% Al2O3  شکست نرم برشی با سطوح صاف بیشتر بود.

 

In this study, aluminum matrix composites (AMC) with 2, 4, 6 and 10 wt% alumina were produced
using powder metallurgy (PM), mechanical milling (MM) and vacuum hot pressing (VHP) techniques;
then, this was followed by the hot-rolling process. During hot rolling, AMCs with 6 and 10 wt% Al2O3
were fractured whereas strip composites with 2 and 4 wt% Al2O3 were produced successfully.
Microstructure and mechanical properties of the samples were investigated by optical and scanning
electron microscopes and tensile and hardness tests, respectively. Microscopic evaluations of the hotrolled
composites showed a uniform distribution of alumina particles in the aluminum matrix. It was
found that with increasing alumina content in the matrix, tensile strength (TS) and hardness increased
and the percentage of elongation also decreased. Scanning electron microscope (SEM) was used to
investigate aluminum/alumina interfaces and fracture surfaces of the hot rolled specimens after tensile
test. SEM observations demonstrated that the failure mode in the hot-rolled Al-2 wt% Al2O3 composite
strips is a typical ductile fracture, while the failure mode was shear ductile fracture with more flat
surfaces in Al-4 wt% Al2O3 strips.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا