امروز: جمعه 11 اسفند 1402
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,750
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
28,800 تومان
بررسی رابطة تحقیق

 بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار  100 ص

رشتة علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

مقدمه :

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .

چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.

از سوی دیگر تتبع و پژوهش در عصر امروز بیش از هر زمان دیگر به شاخص اصلی تحرک دیرپای روابط اجتماعی بدل شده است .

پیش از ظهور عصر جدید ، پژوهش مداوم گروه نخبگان عموماً معطوف به مسائل ذهنی خود آنان بود . آن چه در عصر جدید پژوهش و تحقیق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی بدل کرده است ، ارتباط یافتن آن با کار و پدیده ی تکنولوژی و صنعت است . اما در عنصری در خدمت کار فراتر می رود به طوری که جامعه ی مدرن امروز را دیگر بر محور نگاه قرن نوزدهمی کار تحلیل نمی کنند و دانش و تبادل اطلاعات شاخص عصر حاضر به شمار می رود .

« فهرست مطالب »

صفحه عنوان    الف

بسم الله     ب

سخن حکیمانه     ج

تقدیم     د

تقدیر و تشکر    هـ

چکیده پژوهش     و

فصل اول : کلیات پژوهش    1

مقدمه    2

بیان مسئله     4

اهیمت و ضرورت پژوهش     5

اهداف پژوهش     7

سؤالات پژوهش     8 

فرضیات پژوهش     9

انواع متغیر     10

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی     12

خلاصه فصل اول     15

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق     17

مقدمه     18

تاریخچه ی تحقیق     20

ارائه ی نظریات درباره تحقیق     22

تحقیقات انجام شده     25

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من     29

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست     30

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن     32

خلاصه فصل دوم     34

فصل سوم : روش تحقیق     35

مقدمه     36

روش تحقیق     36

جامعه آماری     38

حجم نمونه و روش نمونه گیری     39

روش جمع آوری اطلاعات     39

روایی     40

روایی محتوایی     41

روایی بیرونی     42

پایایی     42

ضریب آلفای کرونباخ     43

ابراز جمع آوری اطلاعات     44

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     45

خلاصه فصل سوم     49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی     50

مقدمه     51

تجزیه و تحلیل آماری     51

بررسی سؤالات پرسشنامه     52

بررسی فرضیات تحقیق     67

خلاصه فصل چهارم     69

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری     70

خلاصه فصل اول     71

خلاصه فصل دوم     73

خلاصه فصل سوم     74

خلاصه فصل چهارم     76

تفسیر نتایج تحقیق    78

پیشنهادات تحقیق     82

موانع و تنگاناهای تحقیق     83

منابع و مأخذ     84

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا