امروز: جمعه 10 آذر 1402
بدون از دست دادن کلیات، را به عنوان خطی بین خوب و بد انتخاب می¬کنیم برای هر مجموعه داده¬ای، بطور تصادفی 10 درصد گره¬ها را برای گره¬های بد انتخاب می¬کنیم و به آن¬ها مشکوک¬بودن بزرگ¬تر از 05 تخصیص می¬دهیم؛ بقیه¬ی گره¬ها، گره¬های خوب هستند و به آن¬ها مشکوک بودن کمتر از 05 تخصیص می¬یابد
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,894
فرمت فایل doc
حجم فایل 988 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
19,200 تومان
 طلایی رفتاری تشخیص نرم افزارهای مخرب در شبکه های تحمل تاخیر

Behavioral Malware Detection in Delay Tolerant Networks

. شبیه¬سازی
4.1    مجموعه داده¬ها (دیتا ست¬ها)
طراحی خود را با دو منحنی شبکه¬ی تلفن همراه واقعی یعنی هاگل [22] و واقعیت MTT  [23] بررسی می¬کنیم.
مجموعه داده¬های خام اطلاعات فراوانی دارند، که برخی از آن¬ها مثلا لاگ¬های تماس (call logs) و IDهای برج سلولی در واقعیت MTT  به مطالعه¬ی ما ارتباطی ندارند. لذا، زمینه¬های غیر مرتبط را حذف می¬کنیم و IDهای گره و استمپ¬های-زمانی را برای هر برخورد دو به دو گره حفظ می¬کنیم. از آنجا که مجموعه داده¬های هاگل تنها دارای 22459 ورودی است که در طول سه روز قرار دارد، آن را برای چهار بار دیگر تکرار می¬کنیم تا وارد مجموعه داده¬ای با 112295 ورودی شویم که در طول 15 روز قرار دارد، و از این¬رو آن را با مجموعه داده¬های واقعی MIT از نظر مقدار قابل مقایسه می¬کنیم. برخی آمارهای مجموعه داده¬های پردازش شده در جدول 1 خلاصه شده است.

4 SIMULATION
4.1 Data Sets
We verify our design with two real mobile network traces: Haggle [22] and MIT reality [23]. The raw data sets are rich in information, some of which is irrelevant to our study, for example, call logs and cell tower IDs in MIT reality. Therefore, we remove the irrelevant fields and retain the node IDs and time-stamps 58 IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, VOL. 25, NO. 1, JANUARY 2014 for each pairwise node encounter. Since the Haggle data set has only 22,459 entries spanning over three days, we repeat it another four times to make it into a data set with 112,295 entries spanning over 15 days, and thus make it comparable to the MIT reality data set in quantity. Some statistics of the processed data sets are summarized in Table 1.

 

جدول 1
آمار مجموعه داده
 

4.2    تنظیمات (Setup)

برای برخورد دو به دو خاص، یک عدد تصادفی یکنواخت برای هر گره در نظر گرفته می¬شود؛ اگر عدد تصادفی بزرگتر از مشکوک بودن آن باشد یک ارزیابی «مشکوک» (توسط گره دیگر) دریافت می¬کند و در غیر این¬صورت یک ارزیابی «غیر مشکوک» دریافت می¬کند. لذا، هر ارزیابی باینری است، در حالیکه تعداد ارزیابی¬های «مشکوک» برای گره خاص مشکوک بودن آن را در درازمدت نشان می¬دهد.
4.3    واحد عملکرد
مقایسه¬ی عملکرد براساس دو واحد استاندارد است: نرخ شناسایی و نرخ مثبت کاذب. دسته¬های ترکیبات «ماهیت همسایه» (neighboure's nature) و «تصمیم¬گیری قطع¬کننده (میان¬بر)» در جدول 2 نشان داده شده است. برای هر ترکیب، تمام تصمیمات ایجاد شده توسط گره¬های خوب را جمع می¬کنیم (تصمیمات قطع¬کننده¬ی گره¬های بد نامربوط

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا