امروز: شنبه 22 مرداد 1401
راهبرد ABBET(ABroad Based Environment for Test) فعالیت توسعه­ای استانداردهای تحت حمایت IEEE با هدایت کمیته­ی هماهنگی استانداردهای IEEE شماره­ی 20 (SCC20) است کار ABBET توسط نمایندگان فنی از دولت و ارتش در حال انجام است؛ کاربران تجاری تجهیزات تست و خدمات و فروشندگان تجهیزات تست، خدمات و تدارکات
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,587
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.097 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 12
28,800 تومان
 طلایی معماری ABBETخط مبنای سیستم های تست اتی

معماری ABBET

خط مبنای سیستم­های تست اتی

 

چکیده

راهبرد استانداردهای ABBET (محیط گستردهبرایتست) محیط استانداردیبرای سیستم­های تست در آیندهفراهم می­کند. به عنوان یکاستانداردبا مبنای جامع،ABBETمحیط­های کاربرد تسترا باتاییدطراحیبه واسطه­ی تست زمینه وفن­آوری­هایی ازروش­هایشرح محصولبه واسطه­یتوضیحاتکنترل و ابزار دقیق در نظر می­گیرد. گروهاستانداردهایABBETاز نمایندگانشرکت­های تجاری، نمایندگان دولتی، تولید کنندگان ATE، تولید­کنندگان ابزاردقیق،وبرنامه­سازان تشکیل شده است.هر یک از اینگروه­هابر حوزه­های تخصص مربوطه­ی خود تاکیدو تمرکز می­کنند. در نتیجه، منافعونیازهایهر گروهدر چارچوباستاندارد بیان می­شود. این مقالهمعماریABBETرا توصیف می­کند. این معمارینقشه­ی مسیری برایمجریانوکاربرانسیستم­هایسازگار باABBETارائه می­دهد. این ارائه ماننداستانداردشازمفاهیمشی­گرااستفاده می­کند چراکهاین مفاهیممنجر بهروشمدولارمی­شود که می­توانبراحتی آن را درک و اجرا کرد.

 

ABBET ARCHITECTURE
Baseline for Test Systems of the Future

Kirk D. Thompson
Quincy Street Corporation
Phoenix, A2 85016 USA
Phone: (602) 381-0096 Fax: (602) 957-6741 email: kdthmpsn@enet.net
Robert L. McGarvey
AA1 Corporation
Baltimore, MD 21 030 USA
Phone: (41 0) 628-3712 Fax: (41 0) 628-8691 email: mcgarvey@access.digex.net
Jeff Rajhel
Support Systems Associates Incorporated
Lakehurst, NJ 08733
Phone: (908) 657-2300 Fax: (908) 323-8930 email: j.rajhel@ieee.org
Abstract
The ABBET (A Broad Based Environment for Test) standards initiative provides a standard environment for future test systems. As a broad based standard, ABBET considers test application environments from design verification through field test and technologies from product description methods through instrument description and control. The ABBET standards group is comprised of representatives from commercial firms, government agencies, ATE manufacturers, instrument manufacturers, and lest program developers. Each of these groups provide emphasis and focus on their respective areas of expertise. As a result, the interests and needs of each group are represented within the standard. This paper describes the ABBET architecture. The architecture is meant to be a roadmap for implementors and users of ABBET compliant systems. This presentation, like the standard itself, utilizes object-oriented concepts since these notions lead to a modular approach which can be easily understood and implemented.

 

مقدمه

هدف ABBET تامین معماری استاندارد برای ایجاد اطلاعات تست، سیستم­ها، و فرآیندهایی است که تجهیزات تست (سیستم تست، مجموعه­ برنامه­ی تست، یا روش تست) زمان توسعه و هزینه­ی تولید، نگهداری و زمان­های تعمیر را مینیمم می­کند. ABBET در تمامی مراحل چرخه­ی عمر محصول استفاده می­شود که با یک مفهوم مشتمل بر طراحی، تولید، کاربری زمینه، تعمیر و نگهداری و در نهایت حذف از سیستم شروع می­شود. طی هر مرحله­ی چرخه­ی عمر، اطلاعات مرتبط با تست برای تحقق عملیات آن مرحله از چرخه­ی عمر ایجاد و بکار برده می­شود.

این مقاله نحوه­ی ایجاد معماری ABBETرا برای تحقق مرحله­ی چرخه­ی عمر و تاثیرگذاری بر ایجاد تست و کاربردها توضیح می­دهد. فن­آوری شی­گرا که با چارچوب­ها و ابزار مرتبط مناسب ترکیب شده است مبنایی برای یک معماری جامع ارائه می­دهد. فروشندگان سیستم می­توانند قابلیت­ها، ترکیب محصول و نیازمندی توجه را کم و بیش پیاده­سازی کنند.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا