امروز: یکشنبه 23 مرداد 1401
فایل WORD ساختار اقتصادی، مشكلات و اقدامات دولت ها (تحقیق درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی) در 48 صفحه فهرست در ادامه
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,419
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
19,200 تومان
ساختار اقتصادی، مشكلات و اقدامات دولت ها (تحقیق درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی)

فهرست

 


مقدمه   .....................................................................................................................................................................   4

 

بخش اول ) ساختار اقتصاد ایران   ....................................................................................................................   6

 

روند پیدایش و سیر تحول ساختار اقتصادی نوین در ایران    ..............................................................................................   6

تحلیل ساختار كنونی اقتصاد ایران   .......................................................................................................................................   10

 

بخش دوم ) مشکلات ساختار اقتصاد ایران   ...............................................................................................   18 

ساختار دولتی اقتصاد ایران   .........................................................................................................................................................   18

دولت بزرگ و فربه   .......................................................................................................................................................................   20

حركت روی مدار صفر درجه   ..............................................................................................................................................................................   21

 تولید كم و سوء مدیریت   .....................................................................................................................................................................................   22

تاثیر بودجه بر برنامه اقتصادی ایران   .................................................................................................................................................................   22

سیاست زدگی اقتصاد   ..........................................................................................................................................................................................   23

اقتصاد تك‌محصولی   .............................................................................................................................................................................................   23

سلیقه‌های شخصی و تصمیم‌های بدون كارشناسی   ...........................................................................................................................................   24

ناسازگاری میان سیاست‌ها   .................................................................................................................................................................................   24

فقدان تدبیر شماری از مدیران   ...........................................................................................................................................................................   25

 

بخش سوم )‌ اقدامات دولت ها جهت حل مشكلات ساختار اقتصادی (پس از انقلاب)   ............................   26

 

بررسی وضعیت اقتصادی دولت های پس از انقلاب   ........................................................................................................   27

دولت آقای میر حسین موسوی   ..........................................................................................................................................................................   27

دولت آقای هاشمی رفسنجانی   ..........................................................................................................................................................................   28

دولت آقای محمد خاتمی     ..................................................................................................................................................................................   32

دولت آقای احمدی نژاد   ................................................................................................................................................................................   34

 

ارزیابی كمی دولتها (شاخص های اقتصادی)   .............................................................................................................................   36

رشد اقتصادی   .....................................................................................................................................................................................................   36

 سهم ارزش افزوده گروه ها   ...........................................................................................................................................................................   37

وضعیت مالی دولت   ..........................................................................................................................................................................................   38

درآمدهای مالیاتی دولتی   ............................................................................................................................................................................   39

بخش پولی و بانکی   .........................................................................................................................................................................................   40

شاخص قیمت ها و تورم   ...................................................................................................................................................................................   41

شاخص بازار مالی   ............................................................................................................................................................................................   42

تحولات نرخ ارز   ................................................................................................................................................................................................   42

تجارت خارجی   .................................................................................................................................................................................................   44

شاخص های رفاه و توزیع درآمد   ...............................................................................................................................................................   45

 

منابع و مآخذ   ....................................................................................................................................................   47

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا