امروز: یکشنبه 23 مرداد 1401
این تحقیق در 62صفحه و در قالب فایل word و طبق فرمت دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست و مقدمه این تحقیق به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,616
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62
28,800 تومان
تحقیق بررسی علل اعتیاد جوانان

فهرست 

فصل اول

۱-۱- مقدمه
۲-۱ – تعریف موضوع تحقیق و هدف آن
۳-۱- اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع
۴-۱- فرضیات و متغیرها
۵-۱- قلمرو  مکانی و زمانی
۶-۱- روش تحقیق
۷-۱- روش جمع آوری اطلاعات
۸-۱- تعریف نمونه و جامعه
۹-۱- محدودیتهتای تحقیق
۱۰-۱ – تعاریف و اصطلاحات خاص
فصل دوم و سوم : ادبیات  تحقیق
۱-۲ – تعریف اعتیاد به صورت جامع
۲-۲- تاریخچه  مواد مخدر در جهان و ایران
۳-۲- نشانه‌های اعتیاد
۴-۲- عوارض اعتیاد به مواد مخدر
الف ) عوارض جسمی  – روانی
ب ) عوارض اقتصادی و مالی
ج) عوارض فرهنگی – اجتماعی
د) عوارض معنوی
۵-۲- عوامل اعتیاد
۱) وراثت
۲) لذت طلبی و هوسرانی
۳) عدم آگاهی نسبت به عواقب خطرناک‌
۴) اضطراب، افسردگی و احساس پوچی
۵)غفلت  جوانی
۶) عشق خودبزرگ بینی
۶-۲ – عوامل اجتماعی و خانوادگی
۱) معاشرت بالوسکان ناباب
۲) سابقه اعتیاد در خانواده
۳) آشفتگی و نابسامانی در خانواده
۴) از بین بردن  قبح و زشتی مساله
۷-۲- عوامل اقتصادی
۱) فقر و تنگدستی
۲) ثروت زیاد و احساس بی نیازی
۳) بیکاری
۴) فاصله غیر متعارف طبقاتی
۸-۲- عوامل سیاسی
۱) دست استعمار
۹-۲- درمان وابستگی جسمی
۱) قطع آنی ماده مخدر
۲) قطع نیمه تدریجی ماده مخدر
۳) قطع تدریجی و منظم ماده مخدر
۱۰-۲- درمان وابستگی روانی
– شیوه های درمان وابستگی روانی
۱) روان درمانی فردی
۲) روان درمانی گروهی ( گروه درمان )
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
۱-۴- روش تحقیق
۲-۴- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- روش نمونه گیری
۴-۴- نمونه پرسشنامه
۵-۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه
۶-۴- متغیر مستقل و وابسته
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- نتیجه گیری
۲-۵- سایر نتایج تحقیق
۳-۵- پیشنهادات
۱) پیشنهادات برای حل مشکل یا بهبود اوضاع
۲) پیشنهادات برای محقق بعدی
۴-۵- منابع و ماخذ

 

 

 مقدمه : 
هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب‌های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا  نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد استفاده نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی سوز  جوامع بشری است، آتشی که تا کنون صدها میلیون  انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتی که بر پیکره جوامع انسانی وارد نموده است که هیچگاه قابل جبران نیست. برای خاموش کردن یا کم کردن گسترة این آتش، اقدامات شایسته و تلاشهای فراوانی صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنة آن گسترده تر شده است. به راستی آیامی‌توان در چنین وضعی سپر انداخت و آیه یاسی خواند و نظاره گر این صحنه دردناک بود؟ 
چهره اعتیاد هر چند زشت است و نفرت هر انسانی را برانگیخته می‌کند، فرد معتاد را باید در چهره یک بیمار نگریست و بیمار را باید مداوا و معالجه کنند، در این راه هم، نخستین گام اطلاع رسانی درست و علمی و آگاهی دادن به جامعه است. 
آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هویستاری بیشتر می‌خوانند. بر اساس آمار دولتی تا کنون 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخی از صاحبنظران معتقدند این تعداد بین 3 تا 6 میلیون نفر است و با جرم بودن اعتیاد باعث فقدان برنامه ریزی مناسب برای مبارزه با این آسیب اجتماعی شده، و مشکل یک میلیون و 200 هزار از این معتادین بسیار جدی و وخیم گزارش شده است. 
اعتیاد به نظر شخصی بنده از هر نوع بیماری مانند، سرطان ، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نیاز همه شئونات اخلاقی را زیر پا می‌گذارد.
اعتیاد، نیروی کنترل و فرماندهی فرد را تصمیم‌گیری و اجرای هدف است را از او باز می‌ستاند و فرد را همانند یک وسیله بازی و ناپایدار بار می‌آورد که برابر کوچکترین حادثه و مشکل او را از پای در می‌آورد. 
و خلاصه اینکه این مسئله را باید یک امر مهم قلمداد کنیم و برای ریشه کن کردن آن همه و همه اعم از دولت، مردم و فرد فرد جامعه باید این تلاش را در این عرصه انجام دهند، چون این اعتیاد اگر به شکل گسترده وسعت یابد می‌تواند ریشه هر مملکتی را که افراد موریف فروبخش کارای هر جامعه است را بخشکاند، به این امید روزی که جامعه و مملکت عزیزمان ایران آری از هر گونه وجود اعتیاد در بین مردم باشد تا بتوانیم جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم به امید آنروز. 

 مقدمه

هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب‌های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا  نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد استفاده نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی سوز  جوامع بشری است، آتشی که تا کنون صدها میلیون  انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتی که بر پیکره جوامع انسانی وارد نموده است که هیچگاه قابل جبران نیست. برای خاموش کردن یا کم کردن گسترة این آتش، اقدامات شایسته و تلاشهای فراوانی صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنة آن گسترده تر شده است. به راستی آیامی‌توان در چنین وضعی سپر انداخت و آیه یاسی خواند و نظاره گر این صحنه دردناک بود؟ چهره اعتیاد هر چند زشت است و نفرت هر انسانی را برانگیخته می‌کند، فرد معتاد را باید در چهره یک بیمار نگریست و بیمار را باید مداوا و معالجه کنند، در این راه هم، نخستین گام اطلاع رسانی درست و علمی و آگاهی دادن به جامعه است. آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هویستاری بیشتر می‌خوانند. بر اساس آمار دولتی تا کنون 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخی از صاحبنظران معتقدند این تعداد بین 3 تا 6 میلیون نفر است و با جرم بودن اعتیاد باعث فقدان برنامه ریزی مناسب برای مبارزه با این آسیب اجتماعی شده، و مشکل یک میلیون و 200 هزار از این معتادین بسیار جدی و وخیم گزارش شده است. اعتیاد به نظر شخصی بنده از هر نوع بیماری مانند، سرطان ، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نیاز همه شئونات اخلاقی را زیر پا می‌گذارد.اعتیاد، نیروی کنترل و فرماندهی فرد را تصمیم‌گیری و اجرای هدف است را از او باز می‌ستاند و فرد را همانند یک وسیله بازی و ناپایدار بار می‌آورد که برابر کوچکترین حادثه و مشکل او را از پای در می‌آورد. و خلاصه اینکه این مسئله را باید یک امر مهم قلمداد کنیم و برای ریشه کن کردن آن همه و همه اعم از دولت، مردم و فرد فرد جامعه باید این تلاش را در این عرصه انجام دهند، چون این اعتیاد اگر به شکل گسترده وسعت یابد می‌تواند ریشه هر مملکتی را که افراد موریف فروبخش کارای هر جامعه است را بخشکاند، به این امید روزی که جامعه و مملکت عزیزمان ایران آری از هر گونه وجود اعتیاد در بین مردم باشد تا بتوانیم جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم به امید آنروز. 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا