امروز: جمعه 11 اسفند 1402
این تحقیق طبق فرمت دانشگاهی در 40 صفحه تهیه و تنظیم شده و در قالب word می باشد جهت مشاهده فهرست این تحقیق به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,895
فرمت فایل docx
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
43,200 تومان
تحقیق نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

فهرست مطالب

فصل اول( طرح کلی تحقیق)

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

ب) اهداف جزئی

سوال تحقیق

فرضیه های تحقیق

1- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق

1-1 )تعاریف مفهومی افسردگی

2-1)تعاریف عملیاتی افسردگی

3-1) تعاریف مفهومی کودک آزاری

4-1) تعاریف عملیاتی کودک آزاری.

2- تعریف افسردگی

3- انواع افسردگی.

1-3-1) اختلال یک قطبی که شامل

2-3-1) دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن.

3-3-1) سیکوتایمی یا افسرده خویی ادواری

4- نظریه های افسردگی

1-4-1 ) نظریه جان بولبی

2- 4 – 1) نظریه اسکینر

5- تعریف کودک آزاری.

6- انواع کودک آزاری

1-6-1) کودک آزاری جسمی.

2- 6 – 1 ) کودک آزاری جنسی

3 – 6 – 1 ) کودک آزاری عاطفی

4 – 6 – 1 ) کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه.

7 – عوارض و پیامدهای کودک آزاری.

1 – 7- 1) عوارض جسمی.

2 – 7 – 1 ) عوارض روحی روانی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی.

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

مقدمه.

1 – 3 ) روش تحقیق

2- 3 ) جامعه آماری.

3 – 3 ) نمونه و روش نمونه گیری

4 – 3 ) شیوه ی اجرایی تحقیق.

5 – 3) ابزار تحقیق.

1 – 5 – 3 ) پرسشنامه افسردگی

2 – 5 – 3 )پرسشنامه کودک آزاری(  Carss)

6- 3 ) روش تجزیه تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 مقدمه

1 – 4 ) ویژگیهای جمعیت شناختی.

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه.

1 – 5 ) بحث و نتیجه گیری

2– 5 ) محدودیت های پژوهش

3 – 5 ) پیشنهادهای پژوهش

منابع

منابع فارسی

منابع خارجی.

 

 

فهرست جداول

جدول ( 1- 4) توزیع فراوانی سنی در نمونه مورد مطالعه.

جدول( 2 – 4 ) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه.

جدول ( 3 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه..

جدول( 4 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت سکونت به تفکیک بومی و غیر بومی در نمونه مورد مطالعه.

جدول ( 5 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت شغلی به تفکیک شاغل و بیکار.

جدول ( 6 – 4 ) توزیع فراوانی سابقه مشروطی به تفکیک مشروط و غیرمشروط..

جدول ( 7 – 4 ) یافته های توصیفی کودک آزاری

جدول ( 8 – 4 ) یافته های توصیفی افسردگی

جدول ( 9 – 4 ) بررسی همبستگی بین سابقه کودک آزاری با افسردگی

جدول ( 10 – 4 ) بررسی رگرسیون برای پیش بینی سهم کودک آزاری در افسردگی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا