امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
مقاله شده isi متن اصلی و شده و فهرست و
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,600
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
46,800 تومان
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  ( کیفی – یادگیری )

عنوان :                                                                      صفحه:

 

مقدمه   .........................................  1

چکیده ............................................ 5

اهداف ............................................ 3

ارزشیابی تحصیلی .................................. 6

سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد .................. 6

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ........................... 7

اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی ............. 8

جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د رآموزش و یادگیری فرآیند مدار ............................................. 9

ویژگی ارزشیابی فرآیند مدار .................... 10

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی ............ 10

تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی ............... 12

آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی ................... 12

ارزشیابی توصیفی ................................. 13

آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید     13

انواع ارزشیابی .................................. 14

نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز ..... 15

کاربرد ارزشیابی توصیفی .......................... 15

مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی .................... 16

ابزار های ارزشیابی توصیفی ....................... 17

پوشه کار ........................................ 17

چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد .......... 18

معیار ها ی برای ارزشیابی پوشه ای ................ 19

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم .... 19

تحقیق ........................................... 20

چگونگی ارائه یک تحقیق ........................... 21

مزایای استفاده از تحقیق ......................... 21

سنجش عملکرد ..................................... 22

هدف از سنجش عملکرد .............................. 22

بهتر است قبل از اجرای سنجش عملکرد چند سؤال از خود بپرسیم     22

آزمون ها ی عملکردی .............................. 23

نتیجه گیری ...................................... 25

پیشنهادهای کاربردی .............................. 26

منابع ........................................... 27

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا