امروز: چهارشنبه 19 مرداد 1401
آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,431
فرمت فایل zip
حجم فایل 261 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
15,600 تومان
 مقاله آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال

آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی آگاهی پزشکان عمومی از ارتباط بیماری پریودنتال با سلامت عمومی انجام شد. همچنین عملکرد پزشکان در توصیه بیماران به انجام درمان های دندانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی 269 پزشک مشغول به طبابت در ناحیه نلور ‏به صورت تصادفی انتخاب شدند‏. آگاهی پزشکان در زمینه رابطه متقابل بین بیماری های پریودنتال و سلامت عمومی طی مصاحبه و با استفاده از یک پرسشنامه ارزیابی شد. داده های حاصل آنالیز شد و بر حسب درجه ارائه گردید‏. تمام پزشکان ( 100%) نسبت وجود ارتباط بین سلامت دهان و سلامت عمومی آگاه بودند ‏. اما تنها 10% از پاسخ دهندگان بیماران خود را ‏بدون درخواست بیمار به دندانپزشک ارجاع می دادند تعداد بسیار کمی از پاسخ دهنگان ( 23.3%) در مورد شاخه های مختلف دندانپزشکی اطلاعاتی داشتند. غربالگری و ارجاع توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی می تواند ‏با ترغیب بیماران به دنبال گیری مراقبت های دهان و دندان بر سلامت عمومی آنها سودمند باشد. بنابراین لازم است درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان به عنوان بخشی از سلامت عمومی به پزشکان آموزش داده شود.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا