امروز: سه شنبه 11 مهر 1402
اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار ناشی ازجابجایی اقوام در دشت قبچاق و قدرت رو به رشد قراختاییان افزوده شد از این رو برقراری نظارت بر اغوزها وتسلط بر آنان یکی از مهمترین مسائلی بود که سنجر با آن درگیر بود
دسته بندی زبان و ادبيات فارسي
بازدید ها 1,679
فرمت فایل doc
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 202
28,800 تومان
نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

(مطالعه ای در روند تسلط قبایل غز بر خراسان و پیامدهای آن)

 

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

کلیات                                   1-25

مقدمه                                1

طرح موضوع                                  4

طرح مسئله                                      5

طرح مفروضات                       5

روش تحقیق                                   6

ضرورت انجام تحقیق                          7

قلمرو تحقیق                              7

کلمات کلیدی و مفاهیم                            8

نقد و بررسی منابع                               10

بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی                 26-71

1-            اوضاع جغرافیایی آسیای مرکزی و ساکنان آن               26

      1-1- جغرافیای آسیای مرکزی                          26

      2-1-ساکنین آسیای مرکزی                           28

2            -اصل و منشا اولیه ترکان غز                 31

      1-2-منشا نام غز                      31

      2-2-نژاد غزان                         32

      3-2-مساکن غزان                          33

      4-2-مهاجرت غزان                      36

3-ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان             40

    1-3-اوضاع سیاسی غزان                      40

    2-3-اعتقادات دینی غزان                     41

    3-3-آداب و رسوم غزان                    44

     4-3-زندگی اقتصادی                        40

4-گذشته تاریخی غزان                                                              46

     1-4- غزان در دوره گوک ترکها                                              46

     2-4- غزان در دوره اویغورها                                                 52

     3-4- ترکان غز و جهان اسلام                                                54

    4-4- غزها در دوره سامانیان                                                   56

    5-4- غزها در دوره غزنویان                                                   59

          1-5-4-سلطان محمود غزنوی                                           61

          2-5-4-سلطان مسعود غزنوی                                           67

بخش دوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلجوقیان                                 72-112

1-            نقش غزان در تشکیل دولت سلجوقیان                                      72

2-روابط غزان با سلاطین بزرگ سلجوقی                                        87

1            -2- اوضاع سیاسی حکومت سلاجقه بزرگ                                87

2-2- سلاجقه بزرگ و غزان                                                       94

بخش سوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلطان سنجر                           113-153

1-            اوضاع سیاسی حکومت سنجر                                                113

2-روابط غزان با سنجر                                                             119

3-درگیری غزان با سنجر                                                          129

بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر                              152-175

       1-غزها در خراسان                                                                   152

       1-1-سلطان سلیمان سلجوقی                                                       156

       2-1-سلطان محمود                                                                   162

       3-1-فرار سنجر از اسارت و مرگ او                                              167

       4-1-خراسان پس از مرگ سنجر                                                   171

بخش پنجم: نتایج و پیامدهای حمله غزان                                               176

       1-نتایج سیاسی                                                                   176

           1-1-تشکیل حکومت خوارزمشاهیان                                     176

                 2-1-زوال حکومت  سلجوقیان در خراسان                             177

                 3-1-بروز هرج و مرج در خراسان                                       180

            2-نتایج اجتماعی                                                                 182

              1-2-قتل و غارت مردم                       182

              2-2-از بین رفتن امنیت                       184

          3-نتایج اقتصادی                             187

          4-نتایج فرهنگی                         189

            1-4-کشته شدن علما و بزرگان                  189

             2-4-ویرانی مراکز و اماکن فرهنگی                   197

نتیجه گیری                                  198

منابع و ماخذ                        202

 

چکیده

اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند. و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار ناشی ازجابجایی اقوام در دشت قبچاق و قدرت رو به رشد قراختاییان افزوده شد. از این رو برقراری نظارت بر اغوزها وتسلط بر آنان یکی از مهمترین مسائلی بود که سنجر با آن درگیر بود.

دستگاه اداری سلجوقیان و سنجر همواره می کوشید تا با گرفتن مالیات از احشام و یا چادرهای منفرد بر صحراگردانی که در درون امپراتوری به سر می بردند نظارت کرده وآنها را مطیع و فرمانبردار نگه دارد. با این وجود اغوزها در سال 548 ه.ق شورش نمودند و موجب سقوط حکومت سنجر شدند. شورش اغوزها به اسارت و حبس سلطان سنجر، استیلای صحراگردان بر شهرهای عمده خراسان و زوال قدرت سلجوقیان در شمال شرقی ایران انجامید.

محور پژوهش حاضر بررسی مناسبات و روابط قبایل ترک با حکومت سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر است که در نهایت به نبرد سنجر با غزان انجامید. این واقعه یکی از مهم ترین رویدادهای مربوط به حضور قبایل ترک در دوره سلجوقیان است که در اینجا به طور کامل به آن پرداخته می شود. مسأله اصلی پزوهش عبارت از این است كه چرا با وجودی كه سلجوقیان خود از قبایل غز بودند و با اتکا بر آنان به قدرت رسیدند و در دوره طولانی حكومت سلاجقه بزرگ قبایل غز با ساختار سیاسی- اجتماعی سلجوقیان همكاری داشتند، بین تركان غز و حكومت مركزی مشكلات و بحران تازه بروز كرد و موجب بحران بین تركان غز و حكومت مركزی شد و این بحران از نظر سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی در خراسان بوجود آورد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا