امروز: شنبه 18 آذر 1402
حافظه موضوعی است كه از دیرزمان مورد توجه انسان بوده و او همواره برای شناخت و بهبود آن كوشیده است در واقع كمتر فردی است كه با توانمندی های حافظه خویش درگیر نبوده و برای تقویت آن تلاش نكند از نظر مردم، موفقیتهای تحصیلی و شغلی مستقیماً با این توانایی ارتباط دارد پژوهشگران و رهبران عموماً افرادی با حافظه قوی بوده و از آن در راه رسیدن به اهداف خود كمك
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,513
فرمت فایل docx
حجم فایل 645 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
28,800 تومان
تاثیر  رنگ بر حافظه كودكان

تاثیر  رنگ بر حافظه كودكان

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه        1

بیان مسئله  4

هدف پژوهش           4

اهمیت موضوع         4

فرضیات پژوهش     5

متغیرهای اساسی پژوهش        5

تعاریف عملیاتی       6

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ              8

پیدایش رنگها           11

دسته بندی رنگها                    14

رنگ شناسی کودکان               21

رویت رنگ                              25

طبیعت رنگها           26

آمیزش رنگها                          27

اختلالات رویت رنگ                             30

فیزیولوژی رنگ                                     32

تقویت درک رنگ                    33

حافظه                       34

رشد حافظه در نوباوگی                           40

حافظه چیست ؟                       42

انواع حافظه                                            46

حافظه کوتاه مدت                     47

حافظه بلند مدت                                      49

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)        53

حافظه سازنده                           56

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                                  57

تداعی اندیشه ها                      59

درباره فرایند به خاطر سپردن                 61

حافظه و فراگیری    63

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری            69

روش تحقیق             69

نمونه                        69

حجم نمونه                69

روش نمونه گیری                                   70

ابزار تحقیق                              70

روش و چگونگی اجرا                             70

روش آماری                            71

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

جدول شماره 1 و 2 برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار       73

جدول شماره 3 برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار          74

جدول شماره 4 برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار         75

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                         82

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

 

مقدمه:

حافظه موضوعی است كه از دیرزمان مورد توجه انسان بوده و او همواره برای شناخت و بهبود آن كوشیده است. در واقع كمتر فردی است كه با توانمندی های حافظه خویش درگیر نبوده و برای تقویت آن تلاش نكند. از نظر مردم، موفقیتهای تحصیلی و شغلی مستقیماً با این توانایی ارتباط دارد. پژوهشگران و رهبران عموماً افرادی با حافظه قوی بوده و از آن در راه رسیدن به اهداف خود كمك گرفته اند. هر چند حافظه قوی به معنای «هوش و خلاقیت» زیاد نیست آزمایشها نشان داده اند كه این دو، با حافظه ارتباط مستقیم دارند. (جعفریان، 1375)

درگیری فكری با استعداد پرسش برانگیز حافظه حوضه اختصاصی انسان نوین نیست، زیرا كه بسیاری از تمدنها در گذشته، منشأ كاركرد و تربیت آن را عمیقاً مد نظر داشته‌اند در حقیقت، مطالعه حافظه از تاریخچه ای غنی برخوردار است كه به روزگاران دور یعنی آغاز تمدن مغرب زمین باز می گردد. این مطلب موضوعی است مورد علاقه و تفحص برای اندیشمندان بزرگ تمامی دوره ها بوده است.(ابراهیم زاده، 1368، ص 18)

عوامل مختلفی بر حافظه مؤثر هستند از جمله هیجان، هوش، سن و رنگ كه در اینجا ما به تأثیر رنگ بر حافظه پرداخته ایم.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا