امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
این تحقیق به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس و مختصری از نحوۀ پوشش در قرنهای 17، 18 و 19 مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آن جریان های هندی قرن 19 به بعد را تا به امروز بسیار کوتاه و خلاصه بررسی خواهیم کرد و اینکه تا به چه حد و لباس از این جریانات تحت تأثیر قرار گرفته اند در فصل دوم بطور کامل
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1,503
فرمت فایل doc
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88
28,800 تومان
بررسی سه مقوله تبلیغات لباس مد

بررسی سه مقوله تبلیغات لباس مد

 

چکیده:

این تحقیق به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس و مختصری از نحوۀ پوشش در قرنهای 17، 18 و 19 مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آن جریان های هندی قرن 19 به بعد را تا به امروز بسیار کوتاه و خلاصه بررسی خواهیم کرد و اینکه تا به چه حد و لباس از این جریانات تحت تأثیر قرار گرفته اند در فصل دوم بطور کامل تمامی جزئیات لباس و طراحی آن در سالهای اخیر دهه به دهه مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم اصل ارتباط، هنر تبلیغات و ارتباط آن با دنیای مد شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم گزیده ای از ارتباط مد و طراحی لباس با شاخه های مختلف هنر ارتباط تصویری (گرافیک) و ابزار آن بررسی می گردد.

 

عنوان             صفحه

مقدمه

فصل اول: تاریخچۀ لباس

            1ـ1ـ مسئله

                        1ـ1ـ1ـ مد چیست؟

                        1ـ1ـ2ـ مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19

            1ـ2ـ مختصری از سبکهای هنری

                        1ـ2ـ1ـ سبک امپرسیونیسم

                        1ـ2ـ2ـ سبک سمبولیسم

                        1ـ2ـ3ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی

                        1ـ2ـ4ـ سبک موویسم

                        1ـ2ـ5ـ سبک کوبیسم

                        1ـ2ـ6ـ هنر انتزاعی

                        1ـ2ـ7ـ سبک فوتوریسم

                        1ـ2ـ8ـ هنرهای تجسمی و عکاسی

                        1ـ2ـ9ـ سبک کوبیسم

                        1ـ2ـ10ـ سبک دادائیسم

                        1ـ2ـ11ـ سبک سورئالیسم

                        1ـ2ـ12ـ هنر پاپ

                        1ـ2ـ13ـ هنر مفهومی

فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای 1900 تا 1990

            2ـ1ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1910 ـ 1900

            2ـ2ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1920 ـ 1910

            2ـ3ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1930ـ 1920

            2ـ4ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1940ـ 1930

            2ـ5ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1950ـ 1940

            2ـ6ـ  تاریخچۀ مد در سالهای 1960ـ 1950

            2ـ7ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1970ـ 1960

            2ـ8ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1980ـ 1970

            2ـ9ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1990ـ 1980

فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد

            3ـ1ـ تعریف تبلیغات

            3ـ2ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط

                        3ـ2ـ1ـ تبلیغات مستقیم

                        3ـ2ـ2ـ تبلیغات غیرمستقیم

            3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی

                        3ـ3ـ1ـ تعریف تبلیغات بازرگانی

                        3ـ3ـ2ـ تبلیغات بازرگانی در جهان

                        3ـ3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی در ایران

            3ـ4ـ تبلیغات تجاری

                        3ـ4ـ1ـ تعریف تبلیغات تجاری

                        3ـ4ـ2ـ ابزار تبلیغات تجاری

فصل چهارم: مد و گرافیک

            4ـ1ـ گرافیک چیست؟

                        4ـ1ـ1ـ تاریخچۀ گرافیک

                        4ـ1ـ2ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین

                        4ـ1ـ3ـ هنر گرافیک در ایران

            4ـ2ـ مد و گرافیک

                        4ـ2ـ1ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند

            4ـ3ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد

                        4ـ3ـ1ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد

                        4ـ3ـ2ـ پوسترهای تبلیغاتی

                                    4ـ3ـ2ـ1ـ مد و پوستر

                        4ـ3ـ3ـ تصویر سازی و مد

                        4ـ3ـ4ـ عکاسی و مد

                                    4ـ3ـ4ـ1ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم

                                    4ـ3ـ4ـ2ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد

                                    4ـ3ـ4ـ3ـ عکاسان معروف مد

                                    4ـ3ـ4ـ4ـ تنزل عکاسی مد

  • نتیجه گیری
  • گزارش کار عملی
  • تصاویر کار عملی
  • فهرست منابع و مآخذ
  • فهرست منابع تصویری
  • تصاویر مربوط به فصلها

 

مقدمه

لباس پوشیدن، شأنی از شئون انسان است و پدیده ای که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین، گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می توان آن را از دیدگاههای مختلفی از قبیل روانشناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسی، مذهب، قانون، تاریخ، جغرافیا مورد مطالعه قرار داد و برای یافتن پاسخی به این گونه پرسشها به جستجو برآمد که:

چرا انسان لباس به تن دارد؟

چه رابطه ای میان نوع لباس انسان و خصوصیات روانی او وجود دارد؟

چه ارتباطی میان وضع مالی و طبقه اقتصادی یک انسان با نوع لباس او برقرار است؟

گروههای مختلف اجتماعی یک جامعه چه لباسهایی می پوشند؟

مذاهب مختلف در باره لباس چه گفته اند؟

و ....

پیداست که پاسخ به هر یک از این پرسشها و دیگر پرسشهای متعدد مشابه آن، محتاج بحثهای مفصل و فرصتهای طولانی است. از مجموع تحقیقاتی که به عمل آمده، مسلم شده که لباس دست کم پاسخگوی سه نیاز آدمی است؛ یکی اینکه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می کند دیگر اینکه در جهت حفظ عفت و شرم به او کمک می کند و بالاخره به او آراستگی و زیبایی و وقار می بخشد.

لباس را می توان به تعبیری «خانه» و درست تر بگوییم «خانه اول» هر کس دانست. لباس، خانه اختصاصی تر انسان است چون هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد و بعد در خانه اش، و از این قرار است که می توان گفت، همه ما به جهت لباسی که به تن داریم، خانه بدوشیم.

منشاء اصلی لباس، چنان که گفتیم؛ نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا ماندن است، اگر به گروههای گوناگون اجتماعی نظر افکنیم. می بینیم که لباس زنان، مردان و کودکان با یکدیگر متفاوت است پوشش روستائیان با شهرنشینان فرق دارد. در شهر نیز زنان خانه دار، لباسی متفاوت با لباس زنان کارمند به تن می کنند و اصناف و صاحبان حرفه های گوناگون نیز به تناسب کار خویش لباس خاصی دارند. طبقات مختلف اجتماع نیز بسته به وضع اقتصادی و درآمد خود لباسهای گوناگون می پوشند و شرایط اقلیمی هر منطقه نیز بر نوع لباس مردم آن تأثیر می گذارد.

لازم است مقصود خود را از «فرهنگ» بیان کنیم. فرهنگ در نظر ما و به تعریف ما، عبارت است از کلی ترین بینش و نگرشی که یک جامعه نسبت به جهان دارد. این بینش و نگرش همان معنایی است که آن جامعه برای هستی و انسان قائل است و به اندازه ای کلی و جهانشمول است که همه ارزشها و روشهای خود واجتماع را در بر می گیرد.

ما معتقدیم که «جهان بینی» هر قوم در شکل و کیفیت بسیاری از جنبه های محسوس و ملموس زندگی آن قوم، تأثیری قومی دارد. جهانی که مردم می سازند و در آن زندگی می کنند تا اندازه زیادی تحت تأثیر جهان بینی آنان است. جوامع مختلف بسته به اینکه نسبت به هستی چه بینشی داشته و چه معنایی برای زندگی قائل باشند چه ارزشهایی را برجهان حاکم بداند، سبک و اسلوب خاصی در ساختن شهر، خانه پوشیدن لباس و نظایر آن خواهندداشت.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا