امروز: پنجشنبه 6 مهر 1402
تحقیق استخوان شناسی در این تحقیق به حفاظت، پاكسازی و مرمت یك نمونه اسكلت انسانی مكشوفه در تراشه (A1403IUGG) شهر سوخته پرداخته شد
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 1,980
فرمت فایل docx
حجم فایل 14.852 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 126
28,800 تومان
تحقیق استخوان شناسی

 

چكیده:

در این تحقیق به حفاظت، پاكسازی و مرمت یك نمونه اسكلت انسانی مكشوفه در تراشه (A1403.IUG;G) شهر سوخته پرداخته شد.

در فصل اول موقعیت جغرافیایی شهر سوخته، محیط زیست منطقه، معماری شهر سوخته، گورستان، سابقه تاریخی كاوشهای انجام شده و استخوان های تاریخی بدست آمده در این مكان مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم خصوصیات  ساختار استخوان، بافت های استخوانی و وظایف مهم استخوان در بدن انسان ذكر شده است. همین طور تقسیم بندی استخوانها بر اساس شكل و خصلت استخوان های باستانی مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل سوم بافت های نرم و سخت، اسیدیته خاك، فعالیت های میكروارگانیسم های ساكن در خاك و شناسایی تمام استخوان های موجود در آسیب های وارده به آنها به صورت تفكیك شده در جدول های مورد نظر نشان داده شد.

در فصل چهارم شناسایی شوره های كلریدی، كربناتی، فسفاتی، نیتراتی، سولفاتی و آزمون سوختن تر انجام شد.

در فصل پنجم كار عملی تحقیق به ترتیب، چیدمان اولیه بر اساس مطالعات و مشاهدات ابتدایی و جستجوی خاك قبر انجام شد و در ادامه مراحل پاكسازی و بازسازی كل استخوان ها انجام گرفت و در نهایت چیدمان پایانی استخوان ها جهت نمایش صورت پذیرفت، چیده مان پیشنهادی برای بهترین حالت نگهداری درون انبار موزه سایت شهر سوخته در نظر گرفته شد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا