امروز: جمعه 28 مرداد 1401
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد فرضیه هایی كه به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از فرضیه اول مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان و مردان دارای سردردهای میگرنی! گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,663
فرمت فایل doc
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95
28,800 تومان
بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن

بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

عنوان     صفحه
چكیده     7
فصل اول :كلیات     8
مقدمه     9
طرح مساله     13
اهداف پژوهش     15
ضرورت تحقیق     16
فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش     17
مقدمه     18
ادبیات تحقیق ( استرس )     20
پیشینه نظری ( استرس)     25
تعریف سردرد های میگرنی     27
انواع سردرد     28
سردرد شریانی از نوع میگرن     29
تعریف میگرن ( تاریخچه )     30
نشانه های میگرن     34
میگرن چند مرحله دارد     36
فراوانی سردرد میگرن     38
انواع مختلف میگرن     41
میگرن كلاسیك     42
میگرن چشمی     43
میگرن بازیلر     44
میگرن یائسكی     45
علت شناسی     46
اختلالات عروق مغز     47
احتلالات زیست – شیمیایی     49
خواب     52
عوامل روانشناختی     54
تشخیص اختراقی     55
درمان گری میگرن     56
سایر روشهای درمان گری     57
پیشینه تحقیق     58
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران     61
تحقیقات صورت گرفته در ایران     63
فصل سوم : روش تحقیق     64
مقدمه     65
جمعیت هدف     66
روش اجرا     68
روش آماری     70
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها    71
مقدمه     72
یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها    75
جدول 2-4 مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی     76
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری         80
نتیجه گیری     81
بحث درمورد یافته های تحقیق     82
محدودیت ها و پیشنهادات     83
پیشنهادات     84
منابع     86
ضمائم     88
چكیده :
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی كه به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:
فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان  و مردان دارای سردردهای میگرنی!
گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد كه به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :
ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.
ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا