امروز: جمعه 21 مرداد 1401
این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کوروواسی و قبرس در طول دروره سال های 20121990 در راستای صادرات پرداخته است محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنندبه طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می د
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,680
فرمت فایل docx
حجم فایل 271 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
18,000 تومان
 مقاله نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کرواسی

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کوروواسی - 2013

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia - 2013

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کوروواسی و قبرس در طول دروره سال های 2012-1990 در راستای صادرات پرداخته است. محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود. محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنند.به طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می دهد که این نوسانات اثرات منفی قابل توجهیدر صادرات کشورهای نمونه(کوروواسی و قبرس)دارد.

1-    مقدمه:

رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات در تعداد زیادی از مقالات نظری و تجربی بررسی و مطالعه گشته است و در نهایت به ارائه مدلی نظری انجامیده است. این مدل نشان می دهد که افزایش نوسانات نرخ ارز با عث افزایش عدم اطمینان از سود در قراردادهای منعقد شده با ارزگزانتر می گردد. مدل های دیگر نشان می دهد که سطوح بالاتری از حرکات نرخ ارز فرصتی بیشتر برای سود و در نتیجه منجر به افزایش صادرات گردد. روش دیگری که برخی از محققان پیشنهاد کرده اند مدلی است که در آن تغییرات نرخ ارز با سرمایه گذاری در بازارجبران شده و به رشد و تولید کمک خواهد کرد. این دامنه های مختلف از نتایج محققان که توسط مطالعات تجربی نیز موزد تایید قرار گرفته اند به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تجارت بین الملل تبدیل شده است. اسن مقاله قصد دارد مدل اثرات نوسانات نرخ ارز را برای دو کشورقبرس و کوروواسی را بررسی کند.

در ادامه این مقاله به صورت زیر تقسیم بندی شده است

بخش اول:مروری بر منابع

بخش دوم: روش های مختلف اندازه گیری نوسانات نرخ ارز

بخش سوم: راه های ارائه شده

بخش چهارم: چهارچوب روش مورد بحث

بخش پنجم: نتایج حاصل از آزمون های آماری

بخش آخر: به نتیجه گیری از این اطلاعات می پردازد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا