امروز: جمعه 17 آذر 1402
جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یك لحظه درنگ نمی كند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا كند در چنین عصری كه عصر شكوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتكرین، صنعتگران و است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق نیاز است ، تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1,636
فرمت فایل docx
حجم فایل 197 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105
26,400 تومان
بررسی عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر

مقدمه  

جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یك لحظه درنگ نمی كند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا كند . در چنین عصری كه عصر شكوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتكرین، صنعتگران و... است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق  نیاز است ،  تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.

     بسیاری بر این عقیده‌اند كه خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یكسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند كه خلاقیت صفت مشترك تمامی انسانها است كه با پرورش آن می توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل كرد و بالعكس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشكاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق كرده و خلاقیت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌دانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره می‌برد یكی زیاد یكی كم(پیرخایفی،1376). این تحقیقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران كودكی آغاز می‌شود و در دوران دبیرستان به مرحله شكوفائی خود نزدیك می‌شود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده می‌شود.

     پیرخایفی (1376) آموزش خلاقیت را امری حیاتی می‌داند كه باید در سطوح مختلف تحصیلی به صورت همگانی انجام گیرد و این آموزش همگانی متضمن انعطاف پذیری ذهن ، توانمندی شخصیت انسان (پرورش روحیه‌ی استقلال و اعتماد به نفس) و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب اجتماعی فردی و خانوادگی است. جدای از آموزش همگانی و عمومی آموزش ویژه نیز از ضروریات است . با آموزش ویژه، فكر به طور خاص در یك زمینه ، مهارت مطلوب و مناسب را كسب می‌كندو به اصطلاح اهل علم تخصص می‌یابد. تفاوت اساسی موجود میان آموزش همگانی و آموزش ویژه این است كه در آموزش همگانی فرد یاد می‌گیرد كه چگونه در خدمت خود باشد و قابلیت‌های خود را بشناسد و  به استعدادهایش در زمینه‌های مختلف پی ببرد، امّا در پرورش ویژه فرد علاوه بر شناخت قابلیت‌های خود به خدمات اجتماعی نیز توجه می‌كند و یاد می‌گیرد كه چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نماید . فرد به صرف داشتن اندیشه‌های خلاق به ما تضمین نمی‌دهد كه حتماً این اندیشه را در هر سطحی از خلاقیت كه می‌خواهد باشد می‌تواند به مرحله بازدهی و تولید برساند قطعاً در این راه عوامل شخصیتی بسیاری وجود دارند كه مانع از به نتیجه رسیدن اندیشه خلاق افراد می‌شوند. عواملی چون ـ اعتماد به نفس پایین ـ نبود اراده و پشتكار ـ اضطراب ـ تشویش خاطر ـ دل نگرانی ـ وسواس ـ خود كم بینی ـ حساس نبودن نسبت به پدیده‌ها ـ تمایل به همرنگی و یكنواختی فكر از عواملی به شمار می‌‌روند كه راه را بر اندیشه خلاق می‌بندد . از این رو تدارك دیدن زمینه‌ای كه باعث برطرف ساختن عوامل شخصیتی ذكر شده می‌شود ، مهمترین قدم برای رشد اندیشه به شمار می‌رود. در این میان تأكید ویژه بر نقش خانواده و در مرحله‌ی دوم مدرسه است .

     ادیسون (به نقل از میرزا آقایی ، 1382) اظهار می‌دارد كه : تمام پیشرفتهای عالم گیرش من جمله اختراع برق را مدیون تفكر منظم و یادداشت برداری دقیق است . این گفته ادیسون نقش نوشتن را واضح و روشن بیان می‌كند.

 

فصل اول : كلیات

 

1ـ1

مقدمه

2

1ـ2

بیان مسئله

6

1ـ3

اهمیت و ضرورت پژوهش

9

1ـ4

اهداف پژوهش

10

1ـ5

فرضیه‌های پژوهش

11

1ـ6

تعاریف عملیاتی متغیرها

12

 

1ـ6 ـ1

نوع متغیرهای تحقیق

12

 

1ـ6 ـ2

مراحل اندازه‌گیری متغیرها

13

 

1ـ6 ـ 3

تعریف متغیرها

13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

 

2ـ1

خلاقیت چیست ؟

17

2ـ2

تعریف خلاقیت

20

2ـ3

روند شكل گیری خلاقیت

21

2ـ4

خصوصیات افراد خلاق

22

2ـ5

راه‌های پرورش خلاقیت

25

2ـ6

موانع خلاقیت

27

2ـ7

انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری

30

2ـ8

نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق

33

2ـ9

محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت

36

2ـ10

نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق

37

2ـ11

تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق

39

2ـ12

نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق

41

2ـ13

تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق

44

2ـ14

نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت

46

2ـ15

نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت

47

2ـ16

تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق

49

2ـ17

مروری بر تحقیقات انجام شده

51

فصل سوم : روش پژوهش

 

3ـ1

نوع تحقیق

71

3ـ2

جامعه آماری و ویژگی‌های آن

71

3ـ3

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

71

3ـ4

ابزار گردآوری داده‌ها

72

3ـ5

پایایی و روایی پرسشنامه‌ها

72

 

3ـ5ـ1

پایایی و روایی آزمون خلاقیت

72

 

3ـ5ـ2

پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت

75

 

3ـ5ـ3

پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته

75

3 ـ 6

شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها

76

 

3-6-1

نمره‌گذاری آزمون خلاقیت

76

 

2-6-2

نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت

76

3ـ7

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

76

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

 

4ـ1

یافته‌های توصیفی

78

4ـ2

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)

91

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

 

5ـ1

بحث و نتیجه‌گیری

98

5ـ2

پیشنهاد نظری و علمی پژوهش

102

5ـ3

محدودیت‌های پژوهش

105

منابع و مأخذ

 

 

منابع و مأخذ 

107

پیوست‌ها

 

 

پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته

116

 

پرسشنامه شماره (2) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

119

 

پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقیت جمال عابدی

125

جدول شماره 3 ـ1

دامنه نمره خلاقیت 

76

جدول شماره 3 ـ2

دامنه نمره انگیزه پیشرفت 

76

جدول شماره 4 ـ 1

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها

78

جدول شماره 4 ـ2

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق

80

جدول شماره 4 ـ3

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های  عادی

80

جدول شماره 4 ـ4

توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های  پسر به تفکیک خلاق و عادی

81

جدول شماره 4 ـ5

توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکیک خلاق و عادی

82

جدول شماره 4 ـ6

توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های  به امور فرهنگی هنری

84

جدول شماره 4 ـ7

توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی

84

جدول شماره 4 ـ8

توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه

85

جدول شماره 4 ـ9

توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها

86

جدول شماره 4 ـ10

توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری

86

جدول شماره 4 ـ11

توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها

87

جدول شماره 4 ـ12

میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه

87

جدول شماره 4 ـ13

توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها

88

جدول شماره 4 ـ14

میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان

88

جدول شماره 4 ـ15

میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری

89

جدول شماره 4 ـ16

میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن

90

جدول شماره 4 ـ17

توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه

90

جدول شماره 4 ـ18

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی

91

جدول شماره 4 ـ19

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی 

91

جدول شماره 4 ـ20

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی 

92

جدول شماره 4 ـ21

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی  .

93

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا