امروز: چهارشنبه 8 آذر 1402
چکیده مقدمه 1 مقدمات ابتدایی در شناخت هتل های ایرانی و خارجی ١١ انواع هتل و اتاق ٢١ خانه داری و لاندری (اتاق دار) ٣١ پذیرش 41 نورپردازی، طراح دکوراسیون داخلی و استانداردسازی در هتل ٢ انواع هتل ها بر اساس ستاره 21ستاره های هتل به چه معنای است؟ ٢٢ هتل های ٢ ستاره
دسته بندی مدیریت هتلداری
بازدید ها 3,366
فرمت فایل pdf
حجم فایل 514 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118
21,600 تومان
ارزیابی و مقایسه هتل های ایرانی و اروپایی و آمریکایی

چکیده
مقدمه
1. مقدمات ابتدایی در شناخت هتل های ایرانی و خارجی
  ١.١ انواع هتل و اتاق
  ٢.١ خانه داری و لاندری (اتاق دار)
  ٣.١ پذیرش
  4.1 نورپردازی، طراح دکوراسیون داخلی و استانداردسازی در هتل .
٢. انواع هتل ها بر اساس ستاره
  2.1ستاره های هتل به چه معنای است؟
  ٢.٢ هتل های ٢ ستاره
  ٣.٢ هتل های ٣ ستاره
  4.2 هتل های ۴ ستاره
  5.2 ستاره حلبی و ستاره های وطنی
3.تفکیک بندی هتل های 5 ستاره براساس استاندارد های جهانی اروپا و ایران

  ١.٣ مقایسه هتل های ۵ ستاره گران قیمت ایران
  ٢.٣ آشنایی با هتلهای عجیب و غریب
  ٣.٣ اسم های جالب از هتل ها بر اساس استانداردها و ویژگی های داخلی
  ۴.٣ اصول معماری هتل ها
۴ استاندارد سازی در هتل ها
  ١.۴ نقد و بررسی استانداردهای کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
  ٢.۴ هتل های استاندارد شده چه تغییراتی کرده اند ؟
  ٣.۴ روند استاندارد سازی در هتل های ۵ ستاره چگونه است؟
  ۴.۴ نتیجه گیری
مراجع

بالا