امروز: دوشنبه 15 خرداد 1402
رشد صنعت آهن در توسعه و پیشرفت صنعت یک کشور نقش مهمی را داراست، بدین منظور تولید محصولات سالم بدون عیب و مرغوبتر با خواص بهتر از اهداف اقتصادی هر کشوری که صاحب صنعت فولاد است می باشد در این تحقیق بدلیل مطالب مرتبط بالا سعی شده به تمامی آنها اشاره و در مطال
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,887
فرمت فایل doc
حجم فایل 8.414 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 165
58,800 تومان
تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی

چکیده:

رشد صنعت آهن در توسعه و پیشرفت صنعت یک کشور نقش مهمی را داراست، بدین منظور تولید محصولات سالم بدون عیب و مرغوبتر با خواص بهتر از اهداف اقتصادی هر کشوری که صاحب صنعت فولاد است می باشد. در این تحقیق بدلیل مطالب مرتبط بالا سعی شده به تمامی آنها اشاره و در مطالب حساس توضیحات کافی و جامع در اختیار گذارده شود. بحث روشهای تولید میلگرد را باید با نورد شروع کنیم چرا که تحقیقات نشان می دهد که عمده ترین و رایج ترین روش تولید میلگرد بوده و مرقون به صرفه ترین نیز می باشد که این باعث می شود تحقیق در اطراف این مطلب به هدف خود که روشهای تولید میلگرد می باشد دست پیدا کند. میلگردها در انواع پروفیل ها تولید می شود که تمایز آنها با یکدیگر سطح مقطع، قطر و آجدار بودن یا نبودن می باشد. طبق تحقیقات بدست آمده نورد میلگرد به دو صورت رفت و برگشتی (روش قدیمی) وپیوسته صورت می گیرد که با توجه به قدیمی بودن روش نورد رفت و برگشتی بیشتر شرکت های خصوصی هنوز از این روش برای تولید میلگرد استفاده می کنند. تفاوت بین این دو روش 1- تعداد قفسه ها 2- نحوه قرار گیری دستگاهها 3- سرعت تولید-4 کیفیت محصول می باشد که تغییر قطر در روش قدیمی در یک قفسه که دارای چند راهنمای متفاوت با نحوه کار متفاوت می باشند صورت می گیرد ولی در روش پیوسته تغییر قطر در چند قفسه که به صورت متوالی و پیوسته نسبت به هم قرار گرفته اند صورت می گیرد. لازم به ذکر است سرعت فرآیند تولید میلگرد با توجه به قسمت آجزنی محاسبه می گردد و این سرعت در روش رفت و برگشت 17 متر بر ثانیه بوده و در روش پیوسته سرعت فرایند به 30 متر بر ثانیه می رسد . به دلیل جدیدتر بودن روش پیوسته بیشتر به این موضوع می رسیم. عیوب مختلفی ممکن است در شمشها ایجاد شود به همین دلیل فصل دوم به بررسی کوره های پیش گرم و فرایند گرمایش مجدد اختصاص داده شده است. در فصل اول و سوم عیوبی که فرایند نورد ایجاد می شود مورد بررسی قرار گرفته و تجهیزات لازم و استانداردهای موجود در تولید میلگرد را توضیح داده می شود و در آخر در فصل چهارم مطالبی در مورد کیفیت و خواص محصولات نوردی ارائه می شود.و در فصل آخر قالب های اکستروژن طراحی شده در نرم افزار سالید ورک آورده شده است .

فهرست:

 • صفحه عنوان
 • پیشگفتار
 • تقدیم نامه
 • فهرست مطالب
 • فهرست تصاویر
 • فهرست جداول
 • چکیده
 • فصل اول: تجهیزات نورد
 • مقدمه
 • کوره پیش گرم
 • ساختمان کوره پیش گرم
 • کالیبر
 • غلتک
 • قفسه
 • ابزار برش
 • بستر خنک کننده
 • ماشین صافکاری
 • نورد}   تجهیزات کارگاهی لازم برای نورد میلگرد، مقاطع چهار گوش{
 • نورد}  تجهیزات کارگاهی لازم برای تولیدمقاطع متوسطتیر آهن،نبشی،ناودانی{
 • نورد}   تجهیزات کارگاهی در تولید مقاطع سنگین {
 • نورد}  تجهیزات کارگاههای مونو بلوك(تولید میلگرد کلافی ساده و آجدار{
 • بخش دوم: نورد پروفیل های معمولی میلگردها و مفتولها
 • مقدمه
 • گرم کردن قلمه ها
 • شرح دستگاههای نورد
 • بخشهای نورد
 • معایب بوجود آمده در پروفیلها
 • بخش سوم: ویژگیها و روشهای آزمون)میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن(
 • مقدمه
 • طبقه بندی و علایم
 • تعاریف
 • ویژگیها
 • نمونه برداری
 • روش های آزمون
 • بازرسی و آزمون مجدد و ارزیابی نتایج
 • بسته بندی
 • نشانه گذاری
 • گواهینامه فنی
 • ضریب تبدیل آزمون کشش
 • فصل دوم: بررسی فرایند گرمایش مجدد در کوره های پیش گرم
 • بخش اول: بررسی فرآیند
 • مقدمه
 • سوخت های مورد استفاده در کوره های پیش گرم نورد
 • پدیده احتراق در کوره های پیشگرم
 • انتقال حرارت در داخل کوره
 • درجه حرارت مجاز در موقع حرارت دادن شمش در کوره
 • اصول مربوط به گرم کردن شمش
 • عیوب ناشی از یکنواختی در توضیح درجه حرارت و رژیم گرمایی شمش
 • اثر اکسیداسیون و دکربوره شدن در مرغوبیت محصولات
 • دکربوره شدن شمش
 • سوختن فولاد
 • بخش دوم: اصول تئوری نورد
 • مقدمه
 • منطقه تغییر شکل و پارامترهای تعیین کننده آن
 • شرایط لازم برای نورد یک قطعه
 • بخش جانبی یا تعویض و عوامل آن
 • ماهیت و نحوه جابجا شدن فلز به طرف جلو
 • انواع تغییر شکل غیر یکنواخت در نورد و علل ایجاد آنها
 • بخش سوم: هندسه ناحیه تغییر شکل
 • مقدمه
 • ناهمگنی
 • عیوب داخلی  
 • تنشهای پسماند
 • بخش چهارم: بررسی عیوب داخلی و سطحی در فرآیند نورد
 • مقدمه
 • انواع عیوب نورد که در اثر محدودیت کار پذیری ایجاد می شود
 • عیوب نوردی ایجاد شده در اثر هماهنگی ها در جهت ضخامت
 • فصل سوم: بررسی عیوب ابعادی در فرآورده های نوردی
 • مقدمه  
 • انواع عیوب در محصولات نوردی با مقطع گرد
 • انواع مختلف عیب در مقطع چهارگوش
 • عیوب مختلف در پروفیلهای نبشی
 • انواع عیوب مربوط به پروفیل تیر آهن
 • انواع عیوب در پروفیل ناودانی
 • انواع عیوب در پروفیل ریل
 • انواع عیوب در پروفیل های چهار گوش
 • کالیبراسیون صحیح
 • تنظیم و رگلاژ صحیح نورد
 • نصب صحیح آرماتورها) هادی ها (
 • تاثیر ساختار جعبه های هادی ها و خود هادی ها
 • جعبه های رولیکی) غلتکی (
 • تنظیم رگلاژ نورد
 • پایداری در امر تنظیم نورد
 • گرم کردن فلز
 • کار با غلتک های کمی سائیده شده
 • زائده ها یا لبه ها
 • انواع و علل خمیدگی
 • خمیدگی قوسی شکل راست تسمه های با محصولات نوردی
 • پیچش محصولات نوردی) تاب برداشتن محصولات نوردی  (
 • انحنا یا خمیدگی غیر صاف)غیر تخت( تسمه ها در طول
 • علل خمیدگی ها و انحناء های غیر صاف در تمسه ها یا محصولات نوردی
 • اقدامات لازم جهت جلوگیری از خمیدگی های طولی محصولات نوردی
 • بخش دوم: کیفیت و خواص مکانیکی محصولات نوردی
 • مقدمه
 • ترکیب شیمیایی، جدایش، عاری بودن از ناخالصی
 • ابعاد و شکل محصول
 • خواص مکانیکی
 • کیفیت سطحی
 • فصل چهارم: بررسی تعدادی از عیوب ایجاد شده در محصولات نوردی
 • مقدمه
 • پارگی
 • پارگی برش قیچی
 • پریودی
 • پلیسه
 • تاخوردگی)زاکات  (
 • ترك
 • سیبیل دار شدن
 • سوار شدن پروفیل بر روی هم
 • کندگی
 • کندگی
 • کندگی فلز
 • ناخالصی های غیر فلزی
 • نتیجه گیری
 • پیوست
 • منابع
 • چکیده (به انگلیسی)
 • عنوان (به انگلیسی)
 • فهرست تصاویر
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا