امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
این تحقیق آماده هم برای کاردانی و هم برای کارشناسی قابل اراده بوده و کاملا آماده جهت پرینت و ارائ می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 2,028
فرمت فایل doc
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
25,200 تومان
تحقیق سیستم حسابداری بیمارستان

       فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده1

مقدمه2

فصل اول : حقوق و دستمزد پرسنل بیمارستان ارس

1-1-تعریف حقوق و دستمزد6

1-2-تعریف دستمزد6

1-2-1-دستمزد مستقیم7

1-2-2-دستمزد غیرمستقیم7

1-3-زمان کار7

1-4-زمان استاندارد کار7

1-5-دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد8

1-6-دایره کارگزینی8

1-7-بیمارستان ارس9

1-7-1-بخش های موجود در بیمارستان9

1-7-2-خدمات بیمارستان9

1-8-تعریف پایه11

1-9-حقوق و دستمزد پرسنل12

1-10-لیست حقوق14

1-10-1-خلاصه لیست هزینه ها15

1-10-2-خلاصه لیست کسورات15

1-10-3-خلاصه لیست حقوق16

1-11-محاسبه اضافه کار16

1-12-کارانه پرسنل17

1-12-1-کارانه پزشکان18

1-12-2-کارانه سایر پرسنل19

1-13-نحوه محاسبه حقوق و دستمزد رسمی ، پیمانی ، طرحی و قراردادی21

1-14-حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی22

1-15-حقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی22

1-16-نحوه محاسبه کسورات22

1-17-نحوه محاسبه مالیات23

1-18-نحوه محاسبه اضفه کاری25

1-19-نحوه پرداخت کارانه پرسنل26

1-20-نحوه مغایرت گیری27

فصل دوم : سیستم حسابداری بیمارستان ارس

2-1-حسابداری بیمارستان29

2-2-برنامه مورد استفاده در حسابداری بیمارستان31

2-3-شرح وظایف واحد درآمد31

2-4-شرح وظایف واحد دریافت و پرداخت33

2-5-شرح وظایف اعتبارات35

2-6-صندوق36

2-6-1-مسئولیت صندوق مرکزی و اورژانس37

فصل سوم : نحوه محاسبه هزینه های خدمات و درآمد های بیمارستان ارس

3-1-اولین مرحله حسابداری40

3-1-1-تنظیم سند40

3-1-2-رسیدگی سند40

3-1-3-ارسال اسناد به دایره اعتبارات جهت پرداخت41

3-1-4-اسناد پرداخت شده41

3-1-5-مرحله بایگانی اسناد41

3-2-طبقه بندی هزینه های بیمارستان42

3-3-حسابداری تعهدی بیمارستان50

3-3-1-ثبت های مالی حسابداری تعهدی مرتبط با درآمد50

3-4-حسابداری درآمدهای بیمارستان52

3-5-طبقه بندی درآمدهای بیمارستان52

3-5-1-از لحاظ درمانی52

3-5-2-از لحاظ نحوه ارائه خدمات53

3-6-اجزای تشکیل دهنده درآمد بیمارستان53

3-7-مراحل شناسایی درآمد54

3-7-1-مرحله شناسایی درآمد اولیه54

3-7-2-تعدیل درآمد در واحد اسناد پزشکی59

3-7-3-تعدیل درآمد توسط سازمان های بیمه گر60

3-8-گزارشگری درآمدی61

3-8-1-گزارشگری به تفکیک سرویس ها61

3-8-2-گزارشگری به تفکیک مراکز هزینه61

4-نتایج63

5-پیشنهادات64

منابع و ماخذ66

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا