امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
تحقیق تحقیق حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفاف
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 3,219
فرمت فایل docx
حجم فایل 566 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132
109,200 تومان
تحقیق تحلیلی  بر اصل شفافیت سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکا

تحقیق حاضر به  بررسی  اصل شفافیت سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکا اختصاص دارد. هنگامی که در مورد شفافیت در دولت صحبت می کنیم منظور ما این است که شهروندان باید قادر باشند که از طریق مشاهده عملکرد دولت را ببیند، و دقیقا بداند که مقامات دولتی در انجام کارهای عمومی شفاف عمل می کنند، دولتی که شفاف نیست، بیشتر مستعد ابتلا به فساد و نفوذ ناروا است چرا که هیچ نظارت عمومی بر روی تصمیم گیری که برای ستد کسب و کار عمومی می رود وجود ندارد . با توجه به ماهیت موضوع اصل شفافیت در هر یک از کشورها و دولت های مطبوع آن ها در چند بخش زیر قابل تفکیک و بررسی است که عبارتند از:

1-شفافیت در عرصه ی سیاست های داخلی.

2-شفافیت در عرصه ی سیاست های خارجی.

3-شفافیت مشخصا در عرصه هایی که به روابط مشترک این دو کشور و دولت مربوط می شود.

4-شفافیت در عرصه های اجتماعی و مردمی و کلا غیر دولتی

گونه ی تحقیق و بررسی در هر یک از حیطه های نام برده شده در دو قالب کلی پیشهاد می شود:

الف)بررسی شفافیت در ظرف داخلی آن با توجه به شرایط تاریخی اجتماعی و تمام متغیرهای

داخلی مربوطه.  

ب)بررسی مقایسه ای بین دو کشور نام برده که می تواند مواردی مانند بررسی تحلیلی -حقوقی باشد.

فرض اولیه نگارنده بر این است که با توجه به شرایط اجتماعی و بویژه فرهنگی اصل شفافیت در عرصه ی اجتماعی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود این نظریه بر پیش فرض هایی استوار است که به قرار زیر می توان از ان ها نام برد :

1-دلایل فرهنگی و بویژه عرفی، مانند:تعارفات در حیطه ی ارتباطات کلامی ،تعریف ارزش ها و ضد ارزش هایی مانند: احترام گذاری ، گستاخی

2-ارزش های دینی و بویژه مذهبی ،مانند :تقیه ، اصل ولایت و امامت

3- سوابق تاریخی و مشخصا سابقه ی تاریخی طولانی ملت ایران نسبت به امریکا

علاوه بر این در عرصه ی سیاسی و نهادهای رسمی نیز این تفاوت به همین شیوه برقرار است و مشخص ترین علت در این رابطه سوابق سیاسی هر دولت در دستیابی به سیستم حکومتی دموکراتیک میباشد.

اما در عرصه روابط متقابل بین این دو کشور و دولت از نظر نگارنده موضوع کاملا متفاوت است و از آنجا که ارتباطات بین دولت ها در فرهنگ سیاسی معاصر(و حتی گذشته) بر اساس اصلی بنام منافع ملی

تعریف می شود و از آنجا که ماهیت این اصل ارزش های اخلاقی و بویژه اصل شفافیت در بر نمی گیرد آنچه که در عمل اتفاق افتاده و می افتد چندان با شفافیت همراه نیست و احتمالا در بررسی های بیشتر

 می توان فهمید که بیشتر مغایر است.

از آنجا که منافع ملی هر ملت و کشور در درجه ی اول بر منافع اقتصادی و منابع ثروت و بویژه منابع خام استوار است و به علت محدودیت این منابع, منافع ملی ملت ها و به تبع آن دولت ها گاها در تضاد با هم قرار می گیرد و در چنین شرایطی است که برای حفظ منافع ملی توسط دولت ها اساسا اصل شفافیت  نادیده گرفته می شوید.

به عنوان مثال در روابط دولت ایران و امریکا مواردی از این دست به قرار زیر قابل ذکر است:

1)نهضت ملی شدن نفت،سقوط دولت مصدق و استمرار حکومت محمد رضا پهلوی

2)روابط اقتصادی ایران و امریکا بویژه در ز مینه ی فروش اسلحه و سایر خریدهای اقتصادی.

3)همکاری هایی که بین دستگاه های امنیتی و نظامی به صورت معمول بین دو دولت برقرار می باشد.

4)ارتباط ایران و آمریکا در زمان وقوع انقلاب و نوع رابطه ای که انقلابیون و حاکمان وقت دولت ایران با دولت آمریکا داشتند.

5)جنگ هشت ساله ایران و آمریکا و اتفاقاتی که قبل از آن منجر به وقوع جنگ و بعد از آن منجر به اتمام جنگ شد.

6)موضوع انرژی هسته ای و نگرانی های امنیتی ایران و آمریکا هر کدام در این رابطه که اصل شفافیت و در واقع عدم شفافیت در این موضوع خاص بویژه قابل نقد و بررسی است


 

چکیده

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب) سوالات تحقیق

ج) فرضیات تحقیق

د) اهداف تحقیق

هـ) روش تحقیق

و) ابزار گردآوری اطلاعات

ز) روش گردآوری اطلاعات

ح) ادبیات و سابقه پژوهش

ط) ساختار تحقیق

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تبیین مفهوم شفافیت

گفتار اول: اصل شفافیت

 بند اول: تعریف اصطلاحی

بند دوم: تعریف حقوقی

مبحث دوم: اهداف اصل شفافیت

گفتار اول: اهداف حقوقی

الف) پاسخگوئی

ب) اعتماد عمومی

ج) شفافیت در عرصه اطلاع رسانی یا مطبوعات

د) انتخابات آزادو منصفانه

گفتار دوم: اهداف راهبردی

الف) مبارزه جهانی با فساد

ب) دولت الکترونیک

ج) حکومت داری خوب

د) حاکمیت قانون14

ه) شفافیت بازار سرمایه14

و) شفافیت در اطلاعات مالی شرکت ها

مبحث سوم: انواع اصل شفافیت

گفتار اول: شفافیت اقتصادی

گفتار دوم: شفافیت سیاسی و اجتماعی

مبحث چهارم: تاریخچه اصل شفافیت در حقوق عمومی

گفتار اول: باز کردن کانال های اطلاعات به مردم در قرن 18

بند اول: اصل شفافیت قبل از تأسیس سازمان ملل متحد

بند دوم: اصل شفافیت بعد از تأسیس سازمان ملل متحد


فصل دوم: اصل شفافیت اقتصادی بین ایران و آمریکا 

گفتار اول : زمینه های اقتصادی شکل گیری شفافیت

بند اول : دلایل اقتصادی در کنش بین دولت و ملت (در ایران و آمریکا)

بند دوم: دلایل اقتصادی تعریف کننده ی ارتباط ین افراد اجتماع (در ایران و آمریکا)

گفتار دوم : دلایل شکل گیری زمینه های اقتصادی منجر به شفافیت

الف)اعتماد

ب) تعامل و کنش اجتماعی

ج) روابط عمومی

د) جهانی شدن

گفتار سوم : دلایل پایداری شفافیت بعد ازشکل گیری آن در ارتباط با عوامل اقتصادی

1)نقش احزاب در پایداری و توسعه شفافیت اقتصادی

2) کاهش فساد اقتصادی

 


فصل سوم: اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی بین ایران و آمریکا

گفتار اول : پس زمینه های اجتماعی نهادینه شدن شفافیت در جوامع غرب آمریکا و ایران

الف) حکومت قانون

تاریخ

1-الف) قانون حمورابی

2-الف) آتن

3-الف) قانون رومی

4-الف) منشور بزرگ

5-الف) تفکیک قوا

6-الف) روند شکل گیری قانون و حاکمیت قانون در ایران

ب) احزاب سیاسی

تاریخ

1-ب) عهد باستان

2-ب) تاریخ احزاب سیاسی در ایالات متحده آمریکا

3-ب) احزاب سیاسی اروپایی

4-ب) زمینه ها و تاریخچه شکل گیری، احزاب و نظام حزبی در ایران

1-4-ساختار احزاب و نظام حزبی ایران در دوره مشروطه (از ابتدا تا انتهای حکومت پهلوی)

2-4-احزاب سیاسی و نظام حزبی در دوره ی جمهوری اسلامی

ج) زمینه ها و تاریخچه شکل گیری آزادی بیان در جوامع غرب، آمریکا و ایران                

د) پس زمینه ی اعتماد در ایران و آمریکا

ه) پس زمینه ها و روند شکل گیری آزادی انجمن

تاریخ

1-ه) اشکا ل اولیه ی انجمن

2-ه) روند شکل گیری انجمن در ایالات متحده آمریکا

الف) تاریخ

1-الف) نظارت شهروندی در مردم سالاری آتنی

2-ب) شفافیت سیاسی و دو پیشینه ی تاریخی

ج) محاط کردن قدرت با پاسخگویی و شفافیت و قید این مفاهیم در قانون اساسی

د) دلایل سیاسی تاریخ باستان در شکل گیری شفافیت در آمریکا

 ه) وضعیت سیاسی ایران در عهد باستان

1-ه) انقلاب مشرطه

 و) رضایت حکومت شوندگان

1-و)  پیش از آنکه اصل «رضایت حکومت شوندگان» پا به عرصه نهد

تاریخ

2-و) دمکراسی آتنی و جمهوری رومی

3-و) رضایت حکومت شوندگان و تجربه ی آمریکا

ز) قانون اساسی و حکومت محدوده

ی) انتخابات آزاد، عادلانه و ادواری

1-ی) تاریخ

2-ی) نمونه ی آمریکایی

ل) حکومت اکثریت و حقوق اقلیت

گفتار سوم : دلایل سیاسی تاریخ مدرن دنیای غرب و ایران

الف) دموکراسی

ب) حقوق شهروندی

1-الف) شرایط برای وجود حکومت دموکراتیک

1-1) شهروندان آگاه

2-1)مشارکت شهروندان

3-1) تفویض قدرت

4-1) شکاکیت و قضاوت

2-الف) مفهوم اخلاقی دموکراسی

3-الف) برخی مشکلات جامعه دموکراتیک

 1-3) ارتباطات

2-3) آموزش

3-3) گروه های ضد دموکراتیک بومی

بررسی دموکراسی از نظر دکتر محمد رضا نیکفر

 4-الف) دموکراسی، شفافیت سیاسی مدرن، ایران و غرب

دلایل سیاسی تاریخ مدرن

1.احزاب و تأثیر آن بر روند دموکراسی

2.انتخابات آزاد، عادلانه و ادواری

 3. حکومت اکثریت و حقوق اقلیت

4.پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت

الف) اعتماد

ب)آزادی ادیان

ه) حکومت قانون

و) اعمال دینی و مذهبی

تیجه گیری


منابع و مآخذ

منابع ...ی

منابع لاتین

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا