امروز: جمعه 19 خرداد 1402
ارشد رشته زیست شناسی سال 9091 نوبت دوم که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد اصول بیوشیمی اكولوژیاكولوژی عمومی بافت شناسی بیوفیزیك تشریح و مورفولوژی گیاهی جانور شناسی 1 جنین شناسی رشد و نمو گیاهی ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان زیست شناس سلولی مولكولی 2 زیست شناسیعلوم گیاهی ژنتیك سیستماتیك گیاهی 1 سیستم
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 2,258
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6.534 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 105
28,800 تومان
ارشد رشته زیست شناسی سال 90-91 نوبت دوم

ارشد رشته زیست شناسی سال 90-91 نوبت دوم
که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
اصول بیوشیمی
اكولوژی--اكولوژی عمومی
بافت شناسی
بیوفیزیك
تشریح و مورفولوژی گیاهی
جانور شناسی 1
جنین شناسی
رشد و نمو گیاهی
ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
زیست شناس سلولی مولكولی 2
زیست شناسی-علوم گیاهی
ژنتیك
سیستماتیك گیاهی 1
سیستماتیك گیاهی 2
فیزیولوژی جانوری 1
فیزیولوژی جانوری 2
فیزیولوژی جانوری 3
فیزیولوژی گیاهی 1
فیزئولوژی گیاهی 2
میكروبیولوژی و بهداشت
ویروس شناسی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا