امروز: سه شنبه 16 خرداد 1402
ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 9091 نوبت دوم که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد ادبیات معاصر 1نظم بدیع تحقیق در دستور زبان فارسی تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی روش تحقیق پیشرفته زبان تخصصی سبك شناسی 2نثر صرف و نحو عربیعربی 1 عربی 2متون نثر عربی 2 عربی 3متون نظم عربی عروض و قافیه معانی و بیان
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 2,193
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.572 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 130
28,800 تومان
ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دوم

ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دوم
که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
ادبیات معاصر 1--نظم
بدیع
تحقیق در دستور زبان فارسی
تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
روش تحقیق پیشرفته
زبان تخصصی
سبك شناسی 2--نثر
صرف و نحو عربی--عربی 1
عربی 2-متون نثر عربی 2
عربی 3--متون نظم عربی
عروض و قافیه
معانی و بیان 1
مقدمات زبان شناسی
نثر 3 بخش 1 كلیله و دمنه 1
نثر فارسی 1--تاریخ بیهقی
نثر فارسی 2
نثر فارسی 3-مصباح الهدایه
نثر فارسی 4
نثر فارسی 4--كشف المحجوب و رساله قشیریه
نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی
نظم فارسی 1-شاهنامه
نظم فارسی 2--ناصرخسرو و سنایی
نظم فارسی 3-خاقانی نظامی
نظم فارسی 3-خاقانی و نظامی
نظم فارسی 4-مثنوی
نقد ادبی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا