امروز: جمعه 7 مهر 1402
کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال پردازش تصاویر و نمایش آن چکیده این مقاله در ارتباط با پردازش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال و نمایش آن، دومین مقاله ای می باشد که به عنوان بخشی از تلاش کارشناسان به منظور ایجاد استاندارد کیفی تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتالی، نوشته شده استعنوان این مقاله آموزش گرفتن تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشداین مقاله تو
دسته بندی پزشکی
بازدید ها 2,233
فرمت فایل docx
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
32,400 تومان
کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

چکیده

این مقاله در ارتباط با پردازش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال و نمایش آن، دومین مقاله ای می باشد که به عنوان بخشی از تلاش کارشناسان به منظور ایجاد استاندارد کیفی تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتالی، نوشته شده است.عنوان این مقاله آموزش گرفتن تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشد.این مقاله توسط کار جمعی ACR، انجمن فیزیک پزشکی امریکا و جامعه انفورماتیک تصویر برداری پزشکی، تدوین شده است. به طور روزافزون، تصویر برداری پزشکی، و اطلاعات بیمار با استفاده از اطلاعات دیجیتال در طی فرایند فراگیری، انتقال، ذخیره، نمایش، تفسیر و مشورت مدیریت می گردد. مدیریت داده ها در طی هر یک از این فعالیت ها تاثیری بر روی کیفیت مراقبت از بیمار دارد. این مقاله به توصیف بهبود کیفیت تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتال و ارائه پیشنهاداتی در ارتباط با فراگیری، پردازش و نمایش تصاویر می باشد. فعالیت های مربوط به رادیوگرافی دیجیتال به عنوان فناوری رو به پیشرفتی می باشد که نیازمند بازبینی استانداردها و دستورالعمل ها می باشد.

کلیدواژه. رادیوگرافی دیجیتال، کیفیت تصاویر، نمایش نسخه غیر چاپی، پردازش تصاویر، محل کار.

مقدمه و بررسی

کیفیت تصاویر تحت تاثیر چندین فاکتور می باشد که شامل فرایند های آموزشی و ابزارها و روشی که تصاویر به نمایش در می آیند می باشد. در سیستم های دیجیتال عملیات فراگیری و نمایش تصاویر به صورت مجزایی می باشند.از این رو ارزیابی و بهینه سازی کیفیت تصاویر در فرایند مستمر تصویر برداری روی می دهد. تجزیه و تحلیل مربوط به کیفیت تصاویر بستگی به نوع خاص فعالیت عکس برداری دارد. رادیوگرافی دیجیتال در بسیاری از فعالیت های تصویر برداری مورد استفاده قرار می گیرد، اما پارامترهای اصلی در ارتباط با کیفیت تصاویر وجود دارد که قابل تعریف بوده و برای تمام این فعالیت ها کاربردی می باشند.

این مقاله که در ارتباط با پردازش تصاویر و نمایش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشد، به همراه مقالات دیگر مربوط به فرایند عکس برداری با مراجعه به اطلاعات موجود در زمینه پزشکی، قابل بسط می باشد. مقالات دیگری که در ارتباط با پردازش تصاویر می باشند در بخش مقدمه تعاریف معمولی از رادیوگرافی دیجیتال را ارائه می دهند که به عنوان مرجعی برای هر دو مقاله می باشند.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا