امروز: جمعه 15 اسفند 1399
تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن چکیده تجزیه و تحلیل مشخصه ی جریان موتور، روشی مرجع برای تشخیص عیب روتور و ماشین های القایی می باشددر هر صورت در شرایط متغیر با زمان عیوب روتور سبب تغیردر سرعت و لغزش می شود که در نتیجه آن اجزاء کنار گذر که در عرض باند پراکنده اند ، متناسب با تغیرات رفتار می کنند کار بردهای درایو سرع
دسته بندی برق
بازدید ها 146
فرمت فایل docx
حجم فایل 5.039 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 20
18,700 تومان
 مقاله تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

چکیده:

تجزیه و تحلیل مشخصه ی جریان موتور، روشی مرجع برای تشخیص عیب  روتور و ماشین های القایی می باشد.در هر صورت در شرایط متغیر با زمان عیوب روتور سبب تغیردر سرعت و لغزش  می شود که در نتیجه آن اجزاء کنار گذر که در عرض باند  پراکنده اند ، متناسب با تغیرات رفتار می کنند . کار بردهای  درایو سرعت متغیر در صنایع  هوایی ، لوا زم  خانگی ، خطوط راه آهن ، صنایع اتو ماسیون وهمچنین در ژنراتور های الکتریکی که برای توربین های بادی بکار می روند، رایج است. در این مقاله روشی ساده و مؤثر ارائه شده است که امکان تشخیص عیوب روتور درایوهای ماشین های القایی  که در شرایط  متغیر با زمان کار میکنند را میدهد. این مسئله زمانی که  سیستم  کنترل سیگنالهای  مناسبی  را مستقیما" مرتبط  با درایوهای  کنترل شده  با میدان فلوی روتور خواهد بود . شبیه سازی ها و آزمایشات انجام شده را در سرعت گذرای بحرانی نشان میدهد.

عبارات کلیدی: تشخیص خطا ، درایو های موتور القایی ، سیستم های متغیر با زمان

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا