امروز: جمعه 15 اسفند 1399
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای انجام امور مالی کشور، دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند در زمان ساسانیان مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نامهای مالیات اراضی، مالیات سرشماری و مالیات سرانه دریافت می شد در زمان سلطنت صفویه، تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیات اضافه شد و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 347
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
15,400 تومان
کارآموزی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

گزارش کارآموزی

محل کارآموزی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

 

فهرست مطالب

عنوان              صفحه

 

فصل اول: تاریخچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل......3

فصل دوم: چارت پرسنلی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل  .........7

فصل سوم: نحوه ثبت و نگهداری حسابها (هزینه، درآمد، دارایی، بدهی)  .........8

فصل چهارم: خلاصه عملکرد کارآموزی با ضمایم  ......13

 


فصل اول

«تاریخچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایران»

 در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگها، مسافرتها، وضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گامهای سودمندی برداشته شد و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه، مقررات جدیدی وضع گردید.

با انقلاب مشروطه در سال 1285 ه.ش، اولین کابینه قانونی تشکیل شد و ناصرالملک به عنوان وزیر مالیه از مجلس شورای ملی، رأی اعتماد گرفت. در سال 1289ه.ش، ادارات هفت گانه وزارت مالیه، تصویب و تشکیل گردید ومهمترین ادارات در آن زمان، خزانه دار کل، گمرک و وصول عایدات بود و بالاخره در سال 1353 ه.ش قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی:

الف) اهداف: تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی.

ب)وظایف:

1- تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها.

2- تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها.

3- نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی.

4- نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم، وصول مالیاتهای غیرمستقیم حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی.

5- مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا