امروز: جمعه 15 اسفند 1399
از مهمترین کارهایی که یک موزه می تواند انجام دهد، ترسیم جالبترین داستانی است که حکایت از پیروزی انسان بر جهان دارد و نشان می دهد که او چگونه دانش خود را در دنیایی برپا ساخته است که در آن زندگی می کند و اینکه او چگونه زندگی خانوادگی، هنرها وصنایع دستی فرهنگ ها وتمدن های خویش را توسعه داد به همراه فایل نفشه های اتوکد
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 443
فرمت فایل doc
حجم فایل 12.647 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 73
38,500 تومان
موضوع کار آموزی: طراحی موزه عشایری

چکیده 8

مقدمه. 9

فصل اول

شناخت موضوع. 10

تاریخچه موزه در جهان. 11

تاریخچه موزه در ایران. 13

تعاریفی از موزه 11

اهداف موزه 15

عمده فعالیت های موزه 16

انواع موزه 16

نقش آموزشی موزه 20

نقش موزه درتوسعه فرهنگی.. 20

موزه،وجهی ازرویکردوتحول بنیادین درنظام معرفتی جدید. 21

آشنایی با طراحی موزه ها و گالریهای آثار هنری.. 21

معیارومسائل طراحی موزه 23

الزامات درطراحی فضایی موزه ها 24

فضای واقعا عمومی.. 25

فصل دوم

ضوابط و برنامه فیزیکی.. 37

ریز فضاها و برنامه فیزیكی.. 38

فضاهای كه برای طراحی موزه در نظر گرفته شده است... 40

فصل سوم

بررسی نمونه ها 26

موزه فرش ایران. 27

موزه هنرهای ملی.. 29

موزه هنرهای معاصر. 29

بررسی نمونه خارجی.. 30

فصل چهارم

شناخت پارس آباد و اقلیم آن. 45

بررسی استان اردبیل.. 46

اقلیم. 48

صنایع دستی اردبیل.. 49

معرفی پارس آباد. 55

وجه تسمیه. 55

پیدایش شهر. 56

موقعیت و وسعت... 58

جمعیت... 59

توپوگرافی.. 59

شیب... 60

آبهای سطحی.. 61

پهنه بندی خطر زلزله. 61

درجه حرارت... 62

تعداد و نحوه استقرار آبادیها 62

راه های روستایی.. 63

خدمات بهداشتی و درمانی.. 63

وضعیت بخش های مختلف اقتصادی.. 64

صنایع دستی پارس آباد. 64

وضعیت اجتماعی.. 64

وضعیت اقتصادی.. 65

بررسی اقلیم پارس آباد. 66

تحلیل آماری دمای منطقه مغان. 66

اقلیم پارس آباد. 66

اقلیم و پوشش گیاهی مناطق مختلف استان. 67

بارندگی.. 68

احتمال وقوع اولین بارش برف در پارس آباد. 68

احتمال وقوع آخرین بارش برف در پارس آباد (در فصل بهار). 69

اصول اجرایی و عملی طراحی در این اقلیم. 70

انتخاب جهت استقرار ساختمان و پارامتر مرتبط با آن. 70

تعیین جهت ساختمان با توجه به عوامل اقلیمی.. 70

منابع ومآخذ. 72

 

چکیده

هنرهای عشایری و دستی شهرستان پارس آباد زیاد هست از جمله هنرهای دستی و عشایری مهم پارس آبائ عبارتنند: فرش یافی ، گلیم بافی، جاجیم بافی، ورنی ، .... و صنایع دستی  عشایری زیاد دیگر است. شهرستان پارس آباد که از نظر وسعت در استان اردبیل از سایر شهرستانها بزرگتر هست بنایراین به فضای برای به نمایش گذاشتن ای صنایع با ارزش در عموم مردم را دارد . به همین دلیل انتخاب موضوع این تحقیق موزه عشایری است. این تحقیق شامل پنچ فصل می باشد که فصلهای این تحقیق به عبارت زیر می باشد:

فصل اول :شامل شناخت موضوع است.نکاتی مانند تعاریف و تاریخچه اهداف موضوع و مسایل مرتبط با این حوزه می باشد.هدف مطالعات این فصل آشنایی کلی و شناخت با موزه است.

فصل دوم: نمونه بررسی ها است. در این فصل نمونه های مهم خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته که هدف از آن ایده برداری و کمک به بهتر طراحی کردن طرح پیشنهادی هست.

فصل سوم: برنامه ریزی فیزیکی است. دراین فصل استانداردها- دیاگرام و ضوابط بخشهای مختلف برای طراحی موزه یحث شده که هدف از این فصل کمک به طراحی استاندارد با اندازه های مناسب بین المللی است

فصل چهارم: شناخت پارس آباد است. این فصل اقلیم و عوامل موثر بر طرح و همچنین دستاوردهای عشایری این شهرستان که در این موزه به نمایش گذاشته خواهد شد را بررسی کرده

 فصل پنچم: پیوست ها و نقشه ها است. در  این فصل طرح پیشنهادی این تحقیق ارائه شده.

 

مقدمه

 چنین مطالعاتی نشان می دهد که با وجود آنکه جمع آوری مجموعه ها و حفظ میراث فرهنگی از صفات اولیه انسان بوده ولی او در خلال این تاریخ چقدر دیر به ایجاد موزه ها اقدام نمود. از آغاز، غذا، لباس و اسلحه برای وی بسیار ضروری بوده و او آموخت تا آنها را برای نیازهای آتی اندوخته و انبار کند. سپس دوره ای رسید که او اشیایی را برای رفاه شخصی و اثبات اعتبار خود جمع آوری نمود. با افزایش پیچیدگی تمدن ها، فرصت های بیشتری برای جمع آوری اشیاء گرانبها مانند اسلحه و زره، ابریشم و پرده های نقش دار، طلا و جواهرات بوجود آمد. هدایای شاهان، کاخ ها و معابد را تزیین می نمود و به صورت تصادفی، ازدواج و یا خوش اقبالی در جنگ، دست به دست می شد. گنج ها سهم خاندان های اشرافی شده و یا سبب قدرتمند شدن ارتش ها می شد. بعداً از این دارایی ها به طور معمول برای تقدیر از ثروتمندان و نوابغ نیز استفاده می شد و از این رو ارتقاء سطح زندگی آنها را نیز به دنبال داشت. شاهان از این طریق از خویشاوندان و دوستان خود حمایت کرده و رقبا و زیردستانشان را تحت تاثیر قرار می دادند. بعداً نیز مجموعه های گرانبها همچنان انعکاسی از تمایل مثبت افراد، فرهنگ و منافع وسیع آنها به شمار می رفتند. در این زمان انسان دارای خانه، ثروت و خانواده بود و به جمع آوری کتاب، عکس، اشیا هنری و گنجیه های طبیعی توجه می نمود.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا