امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
طرح درس حقوق مدنی (4) بعنوان 2 واحد درسی در 6 جلسه تدوین شده است جلسه اول ازمفهوم واقعه حقوقی تا تجاوز از حقوق جلسه دوم محدودیتهای حقوق شخصی تا عقیده مكتب تاریخی حقوقی جلسه سوم انواع نظریات تا اثر گذشت زمان در رابطه سببیت جلسه چهارم رابطه سببیت تا مسوولیت كارفرما جلسه پنجم مسوولیت كارفرما تا اثبات زیان جلسه ششم شرایط جبران خسارت تا آخر
دسته بندی جزوات درسی
بازدید ها 1,840
فرمت فایل ppt
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165
25,200 تومان
جزوه حقوق مدنی 4 -پاورپوینت

طرح درس: حقوق مدنی (4) بعنوان 2 واحد درسی در 6 جلسه تدوین شده است.
جلسه اول : ازمفهوم واقعه حقوقی تا تجاوز از حقوق
جلسه دوم: محدودیتهای حقوق شخصی تا عقیده مكتب تاریخی حقوقی
جلسه سوم: انواع نظریات تا اثر گذشت زمان در رابطه سببیت  
جلسه چهارم: رابطه سببیت تا مسوولیت كارفرما
جلسه پنجم : مسوولیت كارفرما تا اثبات زیان
جلسه ششم : شرایط جبران خسارت تا آخر.

جایگاه درس:
درس حقوق مدنی (4) از جمله دروس اختصاصی رشته كارشناسی حقوق است كه بعنوان 2 واحد درسی ارائه میشود و كتاب حقوق مدنی(4): حقوق تعهدات جلد اول دكتر عبدالمجید امیری قائم مقامی منبع اصلی آن است.و شامل مباحث زیر است:
مفهوم واقعه حقوقی- تعریف و توضیح بحث اضطرار و دفاع مشروع – تقصیر- محدودیتهای حقوق قانونی و شخصی ...... تعریف و توضیح اعمال تصدی و مباحث مربوط به آن و مكاتب مختلف – نظریات (اصالت اجتماع ، خطر......) و مخصوصا بحث رابطه سببیت .

فهرست  حقوق مدنی (4)
مفهوم واقعه حقوقی
انواع وقایع حقوقی
انواع خسارت
مسوولیت مدنی بدون ورود خسارت
زمان و چگونگی تخمین خسارت
تقسیم بندی اعمال بدون مجوز قانونی
رضایت زیان دیده
تعریف دفاع مشروع
تعریف اضطرار
مسوولیت مبتنی بر خطر
نقش تقصیر در مسوولیت مدنی
لزوم تقصیر در مسوولیت مدنی
تقسیم بندی تقصیر
مفهوم عمد
نظریه نمایندگی
نظریه قصد
مسامحه یا بی احتیاطی
اهلیت در تشخیص تقصیر
سن تمیز
غفلت قابل اغماض
تجاوز از حقوق
محدودیتهای حقوق شخصی
حقوق شخصی از سه جهت محدود میشود
محدودیتهای قانونی
محدودیتهای حقوق شخصی مورد نیاز عمومی
محدودیتهای قضایی
اعمال زیان آور
حدود و ابعاد نظریه تجاوز از حقوق
تجاوز از حقوق در حقوق ایران
حدود نظریه تجاوز از حقوق
نظریه خطر
عقیده مکتب اصالت اجتماع درباره مسوولیت مبتنی بر خطر
عقیده مکتب تاریخی حقوق
مخالفین نظریه خطر
نقش رابطه سببیت در مسوولیت مدنی
رابطه سببیت در حقوق ایران
مفاهیم مختلف لفظ علت و یا سبب
مفهوم فلسفی علت
مفهوم علت در بین مردم و یا مفهوم معمولی علت
مفهوم حقوقی علت
نظریه تساوی شرایط
تشابه تقصیر و رابطه سببیت از نقطه نظر ملاک تشخیص آن دو
اختلاف تقصیر و رابطه سببیت
نظریه سببیت بلاواسطه
ملاک تشخیص
نظریه های سببیت متعادل
اثبات رابطه سببیت
اثر گذشت زمان در رابطه سببیت
عوامل توسعه دامنه خسارت
دامنه خسارت از جهت ماهیت
سبب مشترک
تعریف سبب متقارن
تعریف سبب متناوب
تعریف ترک عمل
ترک عمل بدون مجوز قانونی
ملک متعارف در تشخیص تفریط
مسوولیتهای قانونی
مسوولیتهای قانونی ناشی از فعل غیر
مسوولیتهای قانونی ناشی از مالکیت و یا تصرف
خصوصیات این مسوولیت
تعریف مسوولیت مبتی بر تقصیر
مسوولیت بدون تقصیر
اشخاص مسوول
مسوولیت مالک و یا متصرفین حیوان
مسوولیت کارفرما
وسایل برائت کارفرما
حق رجوع کارفرما
اعمال حاکمیت دولت
تعریف اعمال تصدی
عیوب اعمال قاعده مسوولیت مبتنی بر تقصیر و   کارکنان و کارگران دولتی
مسوولیت مبتنی بر تقصیر در نگاهداری یا مواظبت
مسوولین تقصیر در نگهداری یا مواظبت مجنونین یا  صغیر
 اثبات تقصیر در نگاهداری یا مواظبت
تفاوت کارفرما ومتصرفین نگاهداری و مواظبت
مسوولیت متصدی حمل و نقل
اثبات زیان
شرایط جبران خسارت
برائت متصدی باید مبتنی بر دو قاعده باشد

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا