امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
مقدمه ردیابی پوشاك مردم یك سرزمین كه از آغاز چگونه بوده یا چگونه تحول یافته،كاری در خور تحقیق و دقت است آدمی از زمانی كه از برهنگی خود احساس شرم كرد با وسایل ممكن خود را پوشانید ولی براستی چگونه و با چه وسایلی ستر عورت كردند و اینكه پوشاك زنان این سرزمین، پیش از آمد آریائیهای مهاجر چگونه بوده اس
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 2,083
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79
34,800 تومان
تحقیق تاریخ پوشش زنان در ایران

مقدمه:
ردیابی پوشاك مردم یك سرزمین كه از آغاز چگونه بوده یا چگونه تحول یافته،كاری در خور تحقیق و دقت است. آدمی از زمانی كه از برهنگی خود احساس شرم كرد با وسایل ممكن خود را پوشانید. ولی براستی چگونه و با چه وسایلی ستر عورت كردند. و اینكه پوشاك زنان این سرزمین، پیش از آمدن  آریائیهای مهاجر چگونه بوده است نیز پر از ابهام و اشكال است. لباس به عنوان پوششی كه سلامتی انسان به آن وابسته است، برای هر زن و مرد الزامی است. زن حق خود آرایی و تجمل دارد ولی حق تبرج و خود نمایی، ندارد .
زنان ایران بی حجاب و بدون پوشش نبودند، بلكه در هر عهدی پوشش مخصوص به خود داشتند كه با ظهور اسلام حجاب آنها كامل گشت .


فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
پوشاك زنان در ایران باستان
زنان ایلامی
زنان آشوری
زنان ماد
زنان هخامنشی
زنان اشكانی
زنان ساسانی

فصل دوم
حجاب زنان ایران باستان و تاثیر آن در اسلام

فصل سوم
لزوم پوشش زن از دیدگاه اسلام و قرآن.

فصل چهارم
حجاب و پوشاك بانوان ایران از آغاز اسلام تا صفویه
زنان دوره سلجوقی
زنان دوره مغولی
زنان دوره تیموری
زنان در دوره آق قویونلوها

فصل پنجم
پوشاك زنان از عهد صفویه تا اوایل قاجار
زنان صفوی
زنان دوره افشار و زند

فصل ششم
پوشاك زنان در دوره قاجار
پوشش زنان قاجار در زمان احمد شاه

فصل هفتم
لباس محلی زنان ایرانی از دوره قاجار تا زمان حاضر
زنان كرد
زنان لر
زنان سواحل دریای خزر
زنان تركمن
زنان بندری
زنان بلوچ
منابع و مآخذ 74

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا