امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
فصل اول وظایف اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی • نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری و مالكیت صنعتی در سطح كشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مصوب 12640) • نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عندال
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 1,922
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56
32,400 تومان
تحقیق ثبت اختراعات ایران (گردآوری مقالات و چند نمونه)

فصل اول

وظایف اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی

• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری و مالكیت صنعتی در سطح كشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مصوب 12/6/40)
• نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشكلات و مسائل مربوط
• تدوین دستورالعمل‌های مربوط به ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی
• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین‌المللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بین‌المللی مالكیت معنوی (O.M.P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر كشورها و حسب مورد شركت در اجلاس‌ها و كنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب 1337)
• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شركتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احكام مدنی و آئین‌نامه‌ها اجرای مفاد اسناد رسمی
• بررسی طرح‌های كلی مربوط به ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن
• انجام مكاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله
• شركت در جلسات دادگاه‌ها و دادسراهای مركز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاكم
• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شركتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه‌ها و دادسراهای مركز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)
• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وكالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از كشور در ارتباط با ثبت شركتها
• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری و مالكیت صنعتی
• تأیید مدارك شركتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه
• شركت در جلسات منعقده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری و مالكیت صنعتی
• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی كه سازمان ملزم به رعایت آن است.
• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامه‌های شركت‌های سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یك قانون اساسی در مورد ثبت شركتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئین‌نامه اصلاحی مصوب 1311)
• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شركتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شركت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)
• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارك مالكیت املاكی كه جزء سرمایه اولیه شركت منظور شده و یا در قبال سهام سهم‌الشركه جدید به شركتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)
• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت
• محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه قانونی
• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شركت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار
• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام‌های مورد نیاز درخصوص موجودیت شركتها (ماده 9 آئین‌نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)
• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یك الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات
• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شركتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها
• بررسی و رسیدگی علائمی كه به صورت كلیشه یا تصویر ارائه می‌گردد
• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احكام صادره از دادگاه‌ها
• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی كه آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت
• بررسی و تعیین میزان حق‌الثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)
• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات
• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حق‌الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)
• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشكیلات و مؤ‌سسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت
• ثبت خلاصه انواع شركتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا