امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
حل تمرینات درس ذخیره سازی با دو زبان برنامه نویسیی استاد صفایی Calculating Service time by Iteration
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,645
فرمت فایل doc
حجم فایل 255 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
21,600 تومان
تمرینات ذخیره سازی کارشناسی ارشد

سوال :

فرض کنید یک پایگاه داده Disk server داریم که نرخ درخواستهای  20 Req/Sec است . با تحقیقاتهای انجام شده بر روی رد دنباله درخواستهای مشخص شده است که  20٪ در خواست ها برا بلوکهای تصادفی و مابقی برای بلوک های ترتیبی هستند. اندازه بلوک 2048 بایتی است .متوسط طول run برای این بار کار24 است دیسک با سرعت 7200 Round/Minute دوران می کند متوسط زمان جستجو برای درخواستیهای 9mesc است .نرخ انتقال 2MB/sec است با فرض اینکه زمان کنترلر 0.01 msecباشد .متوسط  service time دیسک را حساب کنید.

 


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{
    float Epsilon=0.01;        /*  Defining Precision      */
    float Ud;            /*  Disk Utilization            */
    float Sd=13.4;             /*  Disk Service Time       */
    float SdOld=0;              /*  Last Disk Service Time      */
    int   Lambda=20;        /*  Request Rate            */
    float RoLa;         /*  Rotational Latency      */
    int   RuLe=24;            /*  Run Length              */
    float ST;            /*  Seek Time               */
    float SR=9;         /*  Seek Rand        */
    float CT=0.1;           /*  Controller Time         */
    float DRT;                       /*  Disk Revolution time in ms     */
    float TT;            /*  Transfer Time        */
    
    DRT= 60 * 1000 / 7200;
    ST = SR / RuLe;
    TT = 0.1 / 24;
    printf("  Sd\t\t  SdOld\t\t  Ud\t\t  RoLa\t\tDifferential\n");
    printf("-----------------------------------------------------------------------------\n");
    while(fabs(Sd - SdOld) > Epsilon)
    {

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا