امروز: جمعه 4 اسفند 1402
سیستم های چت و به ویژه webchat ها توسط تعدادی قابل شمارشی از افراد در سراسر دنیا به منظور تبادل ایده ها و یا بحث مورد استفاده قرار می گیرد با در نظر گرفتن طیف application های اینترنت، سیستم های چت در منتهی الیه سیستم هایی با طول عمر کوتاه و تعاملی قرار می گیرند در حالیکه application های پایدار و غیر تعاملی مانند web در طرف دیگر قرار می گیرند به
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,836
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.107 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 23
36,000 تومان
 مقاله تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی

عنوان سمینار: تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی 

عنوان درس:ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                    شماره صفحه

 

خلاصه 3

ویژگی های خصوصیتی سیتم های چت مبتنی بر وب 14

استراتژی هایی برای استخراج ترافیک چت 15

ارزیابی درستی 17

تشخیص ترافیک چت-فراخوانی 17

مرزبندی تعداد نشست های چت مبتنی بر وب 18

تحدید تعداد ارتباطات از دست رفته 18

شناسایی ترافیک غیرچت-دقت 19

طول مدت نشست 20

فاصله ی زمانهای بین نشست های  وورودی 21

نتیجه گیری 22


خلاصه

به منظور درک بهتر دینامیک های ترافیک شبکه مقاله سیستمهای اینترنتی چت را مورد ارزیابی قرار داده است. اگرچه چت به عنوان یک application ترافیک خیلی زیادی را شامل نمی شود، اما به عنوان سیستمهایی که طبق رفتار و عادات ایجاد می گردند[1]، شناخته می شوند. این موضوع سبب می شود که بتوان حدس زد که بهترین شیوه برای جمع کردن این گونه کاربران جذب کردن آنها به نحوی به ویژه در محیط هایی با پهنای باند کم مانند شبکه های بی سیم خواهد بود.

متاسفانه برای سیستم های چت، هیچ شیوه ی مبتنی بر پروتکلی وجود ندارد و بیشتر تنوع زیادی از پروتکل هایی است که مشخصات آنها، با توجه به برخی انتظارات، غیر قابل دسترس یا به گونه ای ضعیف تعریف شده است؛ مانند IRC و ICQ . به علاوه، سیستم های چت معمولا بر روی پروتکل های application های دیگر مانند HTTP قرار می گیرند. به همین دلیل روش ساده ای حتی برای تشخیص ترافیک چت وجود ندارد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که چگونه ترافیک چت را از سایر ترافیک های اینترنتی جدا نماییم و نتایج حاصل از بررسی درستی متدولوژی معرفی شده توسط مقاله ارایه می شود. با استفاده از این متدولوژی trace همه ی ترافیک های چت که از یک لینک اینترنت 155Mbit/s در دانشگاه Saarland می گذرد در مدت یک هفته جمع آوری شده و یکسری خصوصیات ابتدایی ارائه شده است.

Abstract
In our quest to better understand network traffic dynamics, we examine Internet chat systems. Although chat as an ap- plication does not contribute huge amounts of traffic, chat systems are known to be habit-forming. This implies that catering to such users can be a promising way of attract- ing them, especially in low bandwidth environments such as wireless networks. Unfortunately there is no common protocol base for chat systems. Rather there are a multitude of protocol variants whose specifications, with some exceptions, such as IRC and ICQ, are unavailable or ill defined. In addition, chat systems are often layered on top of other application protocols like HTTP. Therefore there is no simple way of even identifying chat traffic. In this paper we show how to separate chat traffic from other Internet traffic and present the results of an extensive validation of our methodology. Using our methodology we gather a week long trace of all chat traffic that crosses a 155 Mbit/s link from the Saarland University to the Internet and present an initial characterization.

1. مقدمه

با توجه به اینکه چت به عنوان یک application ترافیک زیادی تولید نمی کند، غافلگیرانه به نظر نمی رسد که سیستم های چت بخش بزرگی از ترافیک اینترنت را در بر نمی گیرد. به همین دلیل ممکن است این سوال به ذهن برسد که چرا چت  هدف ارزشمندی برای مشخص کردن خصوصیات ترافیک آن است. انگیزه ی اصلی این کار یک رسانه ی ارتباطی مبتنی بر کامپیوتر ارائه می کند. این بدان معناست که انتظار می رود رفتار اندازه گیری شده اساسا وابسته به رفتار انسانی باشد ( ممکن است به طریقی متاثر از تاخیر بسته ها باشد). به علاوه چت توسط تعداد زیادی از کاربران مورد استفاده قرار می گیرد و پتانسیل این را دارد که با توجه به عادات شکل گرفته باشد[2] . از آنجاییکه سیستم های چت به پهنای باند کمی نیاز دارند، application های بی سیم جذابی به حساب می آیند. Application بی سیمی که محبوبیت زیادی در آسیا و اروپا کسب کرده است، SMS [3] است که توسط کاربرانی به شیوه ای مشابه چت استفاده می شود.


[1] Habit-forming

[2] Habit-forming

[3] Short message service

 

عنوان سمینار: تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat   اینترنتی 

عنوان درس:ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشاد صفایی

توسط: ویدا شه رخ خانی

شماره ی دانشجویی:910638621 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 

خلاصه.................................................................................................................. 3

ویژگی های خصوصیتی سیتم های چت مبتنی بر وب.......................................................... 14

استراتژی هایی برای استخراج ترافیک چت....................................................................... 15

ارزیابی درستی....................................................................................................... 17

تشخیص ترافیک چت-فراخوانی.................................................................................... 17

مرزبندی تعداد نشست های چت مبتنی بر وب................................................................... 18

تحدید تعداد ارتباطات از دست رفته............................................................................... 18

شناسایی ترافیک غیرچت-دقت.................................................................................... 19

طول مدت نشست................................................................................................... 20

فاصله ی زمانهای بین نشست های  وورودی...................................................................... 21

نتیجه گیری.......................................................................................................... 22

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                   شماره صفحه

شکل 1 یک شبکه ی IRC ساده.....................................................................................8..................

شکل 2Applet-web-chat    (chatmetro.com).............................................................. 12

شکل 3 CCDF از طول مدت نشست................................................................................................ 22

شکل 4  CCDF از نرخ زمانهای ورودی در طی روز

 (منحنی log-linear)………………………………………………………………………………...   23

شکل  5  CCDF از  زمان ورود نشست های چت وب

 در طی صبح، ظهر و شب( منحنی log-linear)…………………………………………………….  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی

خلاصه

به منظور درک بهتر دینامیک های ترافیک شبکه مقاله سیستمهای اینترنتی چت را مورد ارزیابی قرار داده است. اگرچه چت به عنوان یک application ترافیک خیلی زیادی را شامل نمی شود، اما به عنوان سیستمهایی که طبق رفتار و عادات ایجاد می گردند[1]، شناخته می شوند. این موضوع سبب می شود که بتوان حدس زد که بهترین شیوه برای جمع کردن این گونه کاربران جذب کردن آنها به نحوی به ویژه در محیط هایی با پهنای باند کم مانند شبکه های بی سیم خواهد بود.

متاسفانه برای سیستم های چت، هیچ شیوه ی مبتنی بر پروتکلی وجود ندارد و بیشتر تنوع زیادی از پروتکل هایی است که مشخصات آنها، با توجه به برخی انتظارات، غیر قابل دسترس یا به گونه ای ضعیف تعریف شده است؛ مانند IRC و ICQ . به علاوه، سیستم های چت معمولا بر روی پروتکل های application های دیگر مانند HTTP قرار می گیرند. به همین دلیل روش ساده ای حتی برای تشخیص ترافیک چت وجود ندارد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که چگونه ترافیک چت را از سایر ترافیک های اینترنتی جدا نماییم و نتایج حاصل از بررسی درستی متدولوژی معرفی شده توسط مقاله ارایه می شود. با استفاده از این متدولوژی trace همه ی ترافیک های چت که از یک لینک اینترنت 155Mbit/s در دانشگاه Saarland می گذرد در مدت یک هفته جمع آوری شده و یکسری خصوصیات ابتدایی ارائه شده است.

1. مقدمه

سیستم های چت و به ویژه web-chat ها توسط تعدادی قابل شمارشی از افراد در سراسر دنیا به منظور تبادل ایده ها و / یا بحث مورد استفاده قرار می گیرد. با در نظر گرفتن طیف application های اینترنت، سیستم های چت در منتهی الیه سیستم هایی با طول عمر کوتاه و تعاملی قرار می گیرند در حالیکه application های پایدار و غیر تعاملی مانند web در طرف دیگر قرار می گیرند.

با توجه به اینکه چت به عنوان یک application ترافیک زیادی تولید نمی کند، غافلگیرانه به نظر نمی رسد که سیستم های چت بخش بزرگی از ترافیک اینترنت را در بر نمی گیرد. به همین دلیل ممکن است این سوال به ذهن برسد که چرا چت  هدف ارزشمندی برای مشخص کردن خصوصیات ترافیک آن است. انگیزه ی اصلی این کار یک رسانه ی ارتباطی مبتنی بر کامپیوتر ارائه می کند. این بدان معناست که انتظار می رود رفتار اندازه گیری شده اساسا وابسته به رفتار انسانی باشد ( ممکن است به طریقی متاثر از تاخیر بسته ها باشد). به علاوه چت توسط تعداد زیادی از کاربران مورد استفاده قرار می گیرد و پتانسیل این را دارد که با توجه به عادات شکل گرفته باشد[2] . از آنجاییکه سیستم های چت به پهنای باند کمی نیاز دارند، application های بی سیم جذابی به حساب می آیند. Application بی سیمی که محبوبیت زیادی در آسیا و اروپا کسب کرده است، SMS [3] است که توسط کاربرانی به شیوه ای مشابه چت استفاده می شود.


[1] Habit-forming

[2] Habit-forming

[3] Short message service

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا