امروز: سه شنبه 9 خرداد 1402
ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی چكیده هدفهدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الكتروشیمیایی در 1M محلول NaCl می باشدتأثیر آماده سازی تركیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت طرحروش شناسیشیوۀ برخورد د
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,491
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.932 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 8
18,000 تومان
 مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی

ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی 

چكیده

هدف:هدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الكتروشیمیایی در 1M محلول  NaCl می باشد.تأثیر آماده سازی تركیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

طرح/روش شناسی/شیوۀ برخورد: در مطالعۀ حاضر،فولادهای ضدرزنگ دولایه با راه اندازی متالورژی پودری از پودرهای با پایه آرتنزیتی،آستنیتی با افزایش كنترل شدۀ عناصر آلیاژی از قبیل Cr, Ni, Mo و Cu حاصل شدند.در مطالعات پیش از آماده سازی تركیبات، نمودار شافلر لحاظ شد.تركیبات آماده شده در  800 MPa متراكم و در كورۀ خلاء همراه با پركردن آرگون در دمای 1260°C  به مدت 1 ساعت زینتر شدند.پس از زینتر شدن، دو چرخۀ سرمایشی متفاوت بكار برده شد:سرمایش سریع همراه با سرعت سرمایش متوسط 245 °C/min و سرمایش كند 5 °C/min در جو آرگون.فولادهای ضد زنگ دولایه ایی تولید شده با استفاده از میكروسكوپی اسكن كننده و اپتیكال و آنالیز شیمیایی EDS تركیبات ریزساختار مورد مطالعه قرار گرفتند.خواص خوردگی از طریق روش های شیمیایی در1M محلول آب NaCl بررسی شد.

یافته ها:بر اساس نتایج بدست آمده ،تأیید شد كه در روش زینتر بكاربرده شده و همچنین آماده سازی تركیبات پودری در ساخت فولاد دولایۀ زینتر دارای خواص خوردگی كه به نسبت آستنیت/فریت در ریزساختار و عناصر تقسیم بندی بین فازها  بستگی دارد لحاظ شود.مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ زینتر با دانسیته و مورفولوژی متخلخل موجود در ریزساختار نیز بسیار مرتبط است.بیشترین مقاومت در برابر خوردگی متخلخل در 1M محلول NaCl به خاطر تركیب با توازن تقریبی فریت و آستنیت در ریز ساختار بدست آمد.

تلویحات و محدودیت های تحقیقاتی:براساس مشخصۀ پودرها،سرعت سرمایشی سریع كاربردی ظاهرا توافق خوبی برای خواص خوردگی و ریزساختارها میباشد.علیرغم اینكه آزماشات بیشتری برای بررسی سرعت های سرمایشی مختلف باید انجام بگیرد.

ارزش/اصلیت:استفاده از پودرهای عنصری افزوده به پایه فولاد ضدزنگ ،پتانسیل های بالقوۀ آن برحسب تراكم پذیری نسبی و دانسیتۀ زینتر نهایی را نشان داد.علاوه بر همگنی ریزساختاری خوب و اول ازهمه مقاومت در برابر خوردگی حاصل شد و كاربردهایی نیز در صنعت داشت.

 

كلیدواژه ها:خوردگی،ساخت و پردازش،متالورژی پودر،فولاد ضدزنگ دولایه

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا