امروز: سه شنبه 9 خرداد 1402
با محدودتر شدن طیف فرکانسی بیسیم برای کاربردهای جدید بیسیم، سیستم شناختی با اشتراک طیف در بین پژوهشگران بعنوان راه حل بالقوه مورد توجه قرار گرفته است به همراه اسلاید پاورپوینت ارایه سمینار
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,691
فرمت فایل docx
حجم فایل 710 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
34,800 تومان
سمینار درس رزیابی :تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه
 

عنوان                                                     صفحه

چکیده 4

مقدمه 5

فصل اول مدل سیستم 7

فصل دوم:تجزیه و تحلیل کارایی 9

1-2 سیستم شناختی 9

2-2سیستم مشارکت شناختی  12

2-3 کانال ریلی 13

فصل سوم:نتایج عددی  14

1-3 تابع توزیع و چگالی احتمال 14

2-3 شناختی در برابر ریلی 15

3-3اندازه گیری کارایی 16

فصل چهارم:نتیجه گیری 3

مراجع 23

فهرست واژگان 23

 

چکیده

در این مقاله به بررسی چگونگی تاثیرگذاری حضورکاربر شناختی برکاربر اولیه می پردازیم.کارایی در دو نوع طرح مشارکتی  و غیرمشارکتی در نظرگرفته میشود. نرخ انتقال کاربر اولیه ، متوسط ظرفیت کانال، و متوسط نرخ خطای بیت در اندازه گیری کارایی در نظرگرفته میشود.علاوه براین، کارایی با یک کاربربیسیم در کانال ریلی مقایسه شده است. همچنین، در مورد این فرآیند که چگونه یک کاربر اولیه می تواند بدون تحت تاثیر قرار دادن کارایی خود در جای کاربر شناختی قرار گیرد توضیح داده شده است.نتیجه کارنشان می دهد که تجارب کاربر اولیه بسیار نزدیک به کارایی غیرمشارکت شناختی در محیط های ریلی است. اگرچه، کاربر اولیه از کارایی بهتری در مد شناختی برخوردار است.

  

واژگان کلیدی:متوسط نرخ خطای بیت، ارتباطات شناختی، سیستم شناختی، خروجی احتمال، اشتراک طیف، نرخ انتقال

  

مقدمه

در محیط ارتباط شناختی، منظور از کاربر اولیه[1]  دستگاه فرستنده گیرنده است که مجوز استفاده از کانال بیسیم را دارد. با این حال، کاربر شناختی[2]  به واحد رادیویی[3] که تنظیمات ارتباطی را برای برقراری ارتباط (اگرچه مجوز استفاده نداشته باشد) روی کانال اولیه تطبیق می دهد گفته می شود. علاوه بر این کاربر طیف شناختی می تواند داده خودش را همزمان با کاربر اولیه از طریق یک کانال همزمان با ارسال آن انتقال دهد بدون اینکه  کیفیت سرویس[4] را از یک حد مشخصی بدتر کند. نتیجه احتمال کاربر اولیه محدودیت کیفیت سرویس است که کاربر طیف شناختی باید از آن پیروی کند.تحت محدودیت کیفیت سرویس، انتقال شناختی نباید متوسط خروجی احتمال[5] کاربر اولیه را از یک حدی بالاتر ببرد. اغلب مطالعه های جدید روی تخصیص منابع و مشکلات کارایی شناختی تمرکز میکنند.اگرچه، پژوهش کمی برای بررسی کارایی کاربران اولیه انجام شده است; درک عمیقی از تاثیر واقعی ارتباطات شناختی بر کارایی کاربران اولیه در دسترس نیست.

 

 


[1]-Primary user (PU)

[2]-Cognitive user (CU)

[3]- Radio Unit

[4]-Quality Of Service (QOS)

[5]-Outage Probability

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا