امروز: سه شنبه 9 خرداد 1402
در حالی که ما دوست داریم تا باور داشته باشیم که الگوهای تحرک و حرکت ما دارای درجه بالایی از آزادی و تنوع هستند، در یک مقیاس سراسری تحرک انسان الگوهای ساختاری مربوط به محدودیت‏های اجتماعی و جغرافیایی را نشان ‏می‏دهند انتظار ‏می‏رود که مردم رفتار دوره‏ای قوی را در حرکت خود نشان دهند به عنوان مثال آنها بین خانه و محل کار حرکت ‏می‏کنند به همراه اسلای
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,777
فرمت فایل doc
حجم فایل 8.715 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 28
40,800 تومان
 مقاله و سمینار  دوستی و تحرک: حرکت کاربر در شبکه‏ های اجتماعی مبتنی بر موقعیت

چکیده

     اگر چه الگوهای حرکت انسانی درجه بالایی از آزادی و تنوع را دارند، آنها همچنین با توجه به محدودیت‏های جغرافیایی و اجتماعی، الگوهای ساختاری را نمایش می‏دهند. با استفاده از داده‏های مکانی تلفن همراه، همچنین داده‏های دو شبکه اجتماعی آنلاین مبتنی بر موقعیت، ما قصد داریم تا دریابیم که چه قوانین پایه‏ای حاکم بر پویایی و حرکت انسان است. ما دریافتیم که انسان ترکیبی از حرکت دوره‏ای که از لحاظ جغرافیایی محدود ‏می‏باشد و جهش‏های تصادفی مرتبط با شبکه‏های اجتماعی را تجربه ‏می‏کند. سفرهای کوتاه‏برد دوره‏ای فضایی و زمانی هستند و تحت تاثیر ساختار شبکه‏های اجتماعی نیستند، در حالی که سفر‏های دوربرد بیشتر تحت تاثیر روابط شبکه‏های اجتماعی هستند. ما نشان ‏می‏دهیم که روابط اجتماعی ‏می‏تواند در حدود 10 تا 30 درصد از همه حرکات انسان را توضیح دهد، در حالی که  رفتار تناوبی 50 تا 70 درصد را توضیح ‏می‏دهند. بر اساس یافته‏ها، ما یک مدل از تحرک انسان که حرکت‏های کوتاه برد دوره‏ای را با سفر براساس ساختار شبکه‏های اجتماعی ترکیب ‏می‏کند را ارائه ‏می‏کنیم. ما نشان ‏می‏دهیم که مدل ما به طور قابل اعتماد موقعیت‏ها و پویایی حرکت آتی انسان را پیش‏بینی ‏می‏کند و کارایی بهتری نسبت به مدل‏های فعلی تحرک انسان ارائه می‏دهد.

کلمات کلیدی: تحرک انسان، شبکه ‏های ارتباطی، شبکه‏ های اجتماعی

 ABSTRACT
Even though human movement and mobility patterns have a high degree of freedom and variation, they also exhibit structural patterns due to geographic and social constraints. Using cell phone location data, as well as data from two online location-based social networks, we aim to understand what basic laws govern human motion and dynamics. We find that humans experience a combination of periodic movement that is geographically limited and seemingly random jumps correlated with their social networks. Short-ranged travel is periodic both spatially and temporally and not effected by the social network structure, while long-distance travel is more influenced by social network ties. We show that social relationships can explain about 10% to 30% of all human movement, while periodic behavior explains 50% to 70%. Based on our findings, we develop a model of human mobility that combines periodic short range movements with travel due to the social network structure. We show that our model reliably predicts the locations and dynamics of future human movement and gives an order of magnitude better performance than present models of human mobility. Categories and Subject Descriptors: H.2.8 [Database Management]: Database Applications – Data mining
General Terms: Algorithms, theory, experimentation. Keywords: Human mobility, Communication networks, Social networks.

1. مقدمه

     در حالی که ما دوست داریم تا باور داشته باشیم که الگوهای تحرک و حرکت ما دارای درجه بالایی از آزادی و تنوع هستند، در یک مقیاس سراسری تحرک انسان الگوهای ساختاری مربوط به محدودیت‏های اجتماعی و جغرافیایی را نشان ‏می‏دهند. انتظار ‏می‏رود که مردم رفتار دوره‏ای قوی را در حرکت خود نشان دهند به عنوان مثال آنها بین خانه و محل کار حرکت ‏می‏کنند. احتمالا تحرک از لحاظ جغرافیایی نیز با مسافتی که یک شخص ‏می‏تواند در طول روز طی کند محدود ‏می‏شود. علاوه بر این، تحرک بیشتر ممکن است به شکل روابط اجتماعی ما در بیاید، همانطور که ما ممکن است با احتمال زیاد به بازدید مکان‏هایی برویم که دوستانمان در گذشته بازدید کرد‏ه‏اند.

1. INTRODUCTION
While we would like to believe that our movement and mobility patterns have a high degree of freedom and variation, at a global scale human mobility exhibits structural patterns subject to geographic and social constraints. One would expect that people exhibit strong periodic behavior in their movement as they move back and forth between their homes and workplaces [7, 23]. Mobility is probably also constrained geographically by the distance one can travel within a day [12]. Moreover, mobility may further be shaped by our social relationships [11, 26] as we may be more likely to visit places that our friends and people similar to us visited in the past.

 
فهرست مطالب

عنوان 

چکیده 1

1.مقدمه 2 

2.مشخصات CHECK-INها 4

3.دوستی و تحرک 7 

4.مدل تحرک انسان 12 

5.ارزیابی تجربی 18

6.نتیجه ‏گیری 24

مرجع 25

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا