امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
داستان عنکبوت دوره گرد، قصه آدم هایی است که ناگهان شخصی نابه جا وارد زندگی شان می شود و می کوشد تا هست و نیست آن ها را بر باد دهد آدم هایی که باید بین ادامه دادن به زندگی و تسلیم جبر زمانه شدن راهی را برگزینند
دسته بندی کتاب
بازدید ها 3,625
فرمت فایل pdf
حجم فایل 425 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83
8,400 تومان
عنکبوت دوره گرد

بریده ای از رمان عنکبوت دوره گرد:

 

موری با شنیدن این حر فها به وجد آمده بود. او هم مثل هر موجود
دیگری دوست داشت مستقل باشد. برای خودش لان های داشته باشد و هر
طور که دوست دارد برای زندگ یاش برنامه ریزی کند. در همسایگی آ نها
مورچ هدختری بود به نام مورناز که مدتی بود در دل موری لانه کرده بود.
موری منتظر لحظه ای بود که پدر و مادرش به او اجازه دهند برای خودش
مستقل شود تا بتواند حرف دلش را به مورناز بگوید. با ای نحال تظاهر م یکرد
که تمایلی به جدایی از خانواد هاش ندارد. مادرش که شاهد گفتگوی آ نها بود
نزدیک شد و گفت:

موری با شنیدن این حرفها به وجد آمده بود. او هم مثل هر موجود دیگری دوست داشت مستقل باشد. برای خودش لانه ای داشته باشد و هرطور که دوست دارد برای زندگی اش برنامه ریزی کند. در همسایگی آ نها مورچه دختری بود به نام مورناز که مدتی بود در دل موری لانه کرده بود.موری منتظر لحظه ای بود که پدر و مادرش به او اجازه دهند برای خودش مستقل شود تا بتواند حرف دلش را به مورناز بگوید. با اینحال تظاهر میکردکه تمایلی به جدایی از خانواده اش ندارد. مادرش که شاهد گفتگوی آ نها بود نزدیک شد و گفت:

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا