امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان (به همراه پرسش نامه ) فرمت فایل اصلی تحقیق doc حجم فایل 2378 KB تعداد کل صفحات 132 صفحه (با ضمائم )
دسته بندی مدیریت مالی
بازدید ها 2,480
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.377 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 132
180,000 تومان
پژوهشی پیرامون مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان

تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان (به همراه پرسش نامه )

فرمت فایل اصلی تحقیق   :  doc 

حجم فایل    :  2378 KB 

تعداد کل صفحات :  132 صفحه (با ضمائم )

این تحقیق جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز تحقیق ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این تحقیق را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

در دوران معاصر كمتر كسی یافت می شود كه درباره لزوم و ضرورت وجود نظام ارزیابی عملكرد در سازمان بحث ننماید ، رشد و گسترش و تحولات دانش مدیریت بصورت عام و حوزه مدیریت منابع انسانی به صورت خاص ، وجود نظام ارزیابی عملكرد را در سازمان بدیهی و اجتناب ناپذیر نموده است بگونه ای كه عدم وجود آن به عنوان یكی از علائم بیماری سازمانی است .

 نظامهای ارزیابی سنتی كه مبتنی بر وجود تعدادی عوامل و شاخصهای ثابت و بدون توجه به ابعاد زمینه ای یا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغییر و تحولات بنیادین در فرایند های مدیریتی كه خود ناشی از تحولات نگرشی می باشد ، به نظر می رسد  توجه به عوامل درون سازمانی و نهاده های سازمانی ، از حیث تاثیر آن بر عملكرد ، كاركنان موجب ارزیابی كردن واقعی عملكرد كاركنان و تحلیل عملكرد ، باعث تغییر اساسی در شاخصها و محورهای  ارزیابی عملكرد گردیده است  .

ارزیابی در هر نظامی با این هدف انجام می گیرد كه با شناخت وضع  موجود ، ضمن كنترل سیاستهای اعمال شده ، زمینة  سیاستگذاری و برنامه ریزی آتی فراهم گردد . ارزیابی عملكرد این امكان را به وجود می آورد تا  با كاهش نقاط ضعف و  افزایش نقاط قوت ، شرایط برای بهبود مستمر فراهم آید .

در هر سازمان تدوین راهبرد ، برنامه ریزیهای كوتاه مدت و بلند مدت ، انجام اصلاحات ، ایجاد بهبود و تحول با ارزیابی عملكرد و شناخت وضعیت موجود آغاز می شود .

 

 

 

 

عنوان مطالب                                                         صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق  

   چکیده

   مقدمه ..........................................................................................................................................1

   1- بیان مساله.............................................................................................................................3

   2- اهمیت موضوع تحقیق........................................................................................................5 

   3- اهداف تحقیق.......................................................................................................................6

   4- سئوالات تحقیق ..................................................................................................................6

   5- متغیرهای تحقیق.................................................................................................................8

   6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق...............................................................8

فصل دوم :‌ ادبیات موضوع (56 - 11)

   بخش اول :‌ارزیابی عملكرد ...................................................................................................11

    1-تعریف ارزیابی عملكرد.................................................................................................... 11

    2- تاریخچه ارزشیابی...........................................................................................................13

    3- فلسفه ارزشیابی ...........................................................................................................  16

    4- ماهیت و ضرورت ارزیابی عملكرد  ........................................................................... 20

   5- نگرش به ارزیابی عملكرد...............................................................................................22

   6- مراحل فرایند سیستم ارزیابی عملكرد........................................................................24

   7- عوامل موثر در انتخاب نوع سیستم ارزیابی عملكرد................................................25

   8- خطاهای ارزشیابی...........................................................................................................26

   9- روشهای ارزیابی عملكرد................................................................................................28

   10- موانع استفاده از روشهای ارزیابی عملكرد...............................................................35

   11- مشخصات و ویژگیهای یك سیستم ارزیابی عملكرد............................................37

   12- ارزشیابی در اسلام........................................................................................................39

    13- اصول ارزشیابی در اسلام............................................................................................42

 

 

 

عنوان مطالب                                                         صفحه

   بخش دوم : اثر بخشی............................................................................................................44

   1- مقدمه..................................................................................................................................44

   2- تعاریف اثر بخشی..............................................................................................................44

   3- عوامل تعیین كننده اثر بخشی كار................................................................................46

   4- مدلهای اثر بخشی از دیدگاه صاحبنظران....................................................................47

   5- عوامل موثر اثر بخشی سازمان............. .........................................................................48

   6- شاخصها و روشهای سنجش اثر بخشی.......................................................................49

   7-  شاخصهای اثر بخشی سازمان......................................................................................51

   8- پیشینه مطالعاتی موضوع تحقیق.................................................................................53

   9- تاریخچه شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان..................................................54

فصل سوم : روش تحقیق

   1- روشهای تحقیق................................................................................................................57

   2- نوع تحقیق.......................................................................................................................57

   3- جامعه آماری تحقیق.......................................................................................................57

   5- قابلیت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

   6- روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

   1- توصیف داده های زمینه ای...........................................................................................62

   2- تجزیه و تحلیل سایرسئوالات پرسشنامه....................................................................65

   3- آزمون سئوالات فرعی.....................................................................................................99

   4- آزمون سئوال اصلی.....................................................................................................104

فصل پنجم : نتیجه گیری و پشنهادات

   1- نتیجه گیری..................................................................................................................111

   2- پیشنهادات....................................................................................................................112

   3- موضوعات پیشنهادی..................................................................................................113

   4- محدودیتهای تحقیق ..................................................................................................115

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

 

1 -  الماسی ، حسن ، نگرش جدید و مدیریت منابع انسانی از ارزیابی عملكرد تا             ز مدیریت عملكرد ، 1374

2 -  الوانی و معمارزاده ، رفتار سازمانی ، 1370

3 -  بقایی ، فاطمه ، تحقیق كارشناسی ارشد ، بررسی رابطه بین ارزیابی عملكرد و                      ر مولفه های فرهنگ سازمانی ، دانشگاه فردوسی ، 1379

4 -  پرهیزگار، كمال ، اصول و مبانی علمی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ،1368

5 -  تدبیر شماره 98 ، ضرورت ارزیابی عملكرد در سازمانها ،                                  سید احمد بزاز جزایری ، 1378

6 -  جاوید ، ناصر، ارزشیابی كار و زمان ، 1379 

7 -  حاج كریمی و حسن رنگرز ، مدیریت منابع انسانی، 1379

8 -  سعادت ، اسفندیار ، مدیریت منابع انسانی

9 -  سلطانی ، ایرج ، مدیریت عملكرد زمینه ساز پرورش منابع انسانی ،1371

10- طوسی ، محمد علی ،  سید امین الله علوی ، علی اكبر فرهنگی و اكبر مهدویان اصول مدیریت ، 1382

11- قرآن كریم

12- قربانی، كرامتی ، جعفریان راد ارزشیابی عملكرد كاركنان ، 1381

13- قربانی ، مدیریت وتعارض و اثر بخشی در سازمان ،1380

14- مرتضوی ، سعید ، جزوه آموزشی روش تحقیق ، دانشكده علوم اداری و                 اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

15- میركمالی ، سید محمد ، مدیریت در آموزش و پرورش شماره 12 ، فلسفه  ارزشیابی در مدیریت                

16 - نهج البلاغه

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا