امروز: پنجشنبه 30 شهریور 1402
تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت مالی بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی (به همراه پرسش نامه ) فرمت فایل اصلی تحقیق doc حجم فایل 164KB تعداد کل صفحات 104 صفحه
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 851
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104
180,000 تومان
پژوهشی پیرامون تجزیه و تحلیل مالی

تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت مالی -بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی (به همراه پرسش نامه )

فرمت فایل اصلی تحقیق   :  doc  

حجم فایل    :  164KB 

تعداد کل صفحات :  104 صفحه

 

این تحقیق جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز تحقیق ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این تحقیق را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

چكیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان ” بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارایه راه‌كارهای مناسب “ انجام گرفته است .  اهداف تحقیق عبارت است از :

زمینه‌سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه‌ریزی بهتر با استفاده از شیوه‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .

كمك به شفاف‌سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

كمك به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالی مختلف.

ارایه راه‌كارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شركت‌های آب منطقه‌ای جهت انعكاس روابط مالی.

كمك به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شركت‌ها به وسیله بهره‌گیری از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.

برای نیل به اهداف تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می‌گردد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش  پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارك معتبر موجود  (صورت‌های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است كه با استفاه از طیف لیكرت طراحی گردیده است .

به‌منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراكم و روش‌های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع كای‌-دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته‌های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده  به شرح زیر می‌باشد :

بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌‌داری وجود دارد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی‌گردد .

روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای نمی‌باشد .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی‌سازد .

نسبت های نقدینگی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

نسبت های فعالیت در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

نسبت های اهرمی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

نسبت های سودآوری در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ كسب بازده نشان می دهد.

 

 

فهرست مطالب

عنــوان                                                                                            صفـــحه

 

فصل اول كلیات

مقدمه ....................................................................................................................3

موضوع تحقیق........................................................................................................5

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق..........................................................................6

اهداف تحقیق.........................................................................................................8

فرضیه‌ های تحقیق.................................................................................................8

روش تحقیق..........................................................................................................9

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

فصل دوم ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

مقدمه ..................................................................................................................15

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی..............................................................17

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها..............18

صورت‌های مالی و نقش آن در گزارش‌ گری ..................................................... 20  

خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری.................................................................22

نیازهای استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی.............................................................23

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ..................................................25

كاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.......................................................30

نسبت‌های مالی و طبقه‌بندی آنها...........................................................................32

نارسایی‌ها و محدودیت‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی ...............................41

روش‌های‌متداول تجزیه‌و تحلیل‌صورت‌های مالی‌درشركت های‌آب منطقه‌ای.......44 

پیشینه تحقیق..........................................................................................................44

معرفی شركت‌های آب منطقه‌ای............................................................................47

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه ..................................................................................................................52

روش تحقیق ........................................................................................................53

جامعه آماری .......................................................................................................53

حجم نمونه .........................................................................................................53

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها )......................................................................55

جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................56

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده..................................................58

 

فصل چهارم یافته‌های تحقیق ( نتایج )

مقدمه ...................................................................................................................62

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه‌ها ........................................................................63

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه‌ها ..........................................64

بررسی میدانی نسبت‌های مالی شركت‌های آب منطقه‌ای.....................................70

فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق

مقدمه..................................................................................................................79

خلاصه تحقیق...................................................................................................80

نتیجه‌گیری ........................................................................................................83

محدودیت‌های تحقیق .....................................................................................85

پیشنهادات تحقیق ............................................................................................85

منابع..................................................................................................................87

پیوست‌ها...........................................................................................................91

 

 

مقدمه

تجزیه و تحلیل مالی یكی از شناخته شده‌ترین ابزارهای مدیریت مالی محسوب می‌شود . مدیران و برنامه‌ریزان واحدهای تجاری با بررسی اطلاعات منعكس در صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آن شمایی كلی از عملكرد واحد تجاری به دست می‌آورند . در این راستا با بررسی وضعیت موجود برنامه‌های بلندمدت و استراتژیك واحد تجاری تهیه می‌گردد . این امر باعث می‌شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهای شایسته ، موجبات بهینه‌سازی فعالیت‌ها و به‌دنبال آن بهره‌‌جویی قابل قبول از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و نهایتاً حداكثر كردن ثروت سهام‌داران را فراهم آورند .

امروزه تجزیه وتحلیل نسبت‌های‌مالی ابزارمناسبی برای ارزیابی‌عملكردمدیریت ، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و غیره محسوب می‌گردد . این نسبت‌ها از جانب گروه‌های مختلف استفاده‌كنندگان نظیر سرمایه‌گذاران ، اعتبار دهندگان ، مدیران ، كارگزاران دولتی ، تحلیل‌گران و مشاوران مالی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد .

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی موجب عمق بخشیدن دیدگاه استفاده‌كنندگان می‌گردد . استفاده‌كنندگان صورت‌های مالی با تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی برای تشخیص ارتباط بین اقلام مندرج در این صورت ها و ارزیابی وضعیت واحد تجاری به نحوه گسترده‌ای استفاده می‌نمایند . براین اساس تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌تواند زمینه لازم را برای شناسایی مشكلات پیش‌روی شركت‌ها و راه‌گشای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باشد . صنعت آگاهی نداشته باشد و نتواند با بهینه‌سازی منابع و فعالیت‌ها بر مسائل و مشكلات موجود در ساختار مالی و سازمانی خویش چیره شود ، در پاسخ‌گویی به نیازهای محیطی و تأمین اهداف واحد تجاری و سهام‌داران ناتوان و ادامه فعالیت و حیات آن نیز دیری نخواهد پائید .

از این‌رو در این فصل به بررسی تاریخچه و پیشینه تجزیه و تحلیل مالی و مبانی نظری موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد .

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

صاحب‌نظران و اندیشمندان مدیریت مالی ، تعاریف گوناگونی از تجریه و تحلیل صورت‌های مالی ارائه نموده‌اند . برخی از این تعاریف عبارتند از :

” ضرورت تفسیر صورت‌های مالی به‌نحوی كه نیاز استفاده‌كنندگان مختلف از صورت‌های مالی را برآورد به پیدایش و توسعه روش‌ها و فنونی انجامیده كه روابط بین ارقام مندرج در صورت‌های مالی را تعیین و امكان مقایسه ، تعبیر و تفسیر آنها را فراهم كرده است . مجموعه این روشها و فنون كه در جریان پیشرفت حسابداری در پاسخ به نیازهای فزاینده به اطلاعات مالی ابداع ، توسعه و تكامل یافته است تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نامیده می‌شود . هدف از آن ارزیابی گذشته واحد تجاری به ویژه چگونگی‌سودآوری‌،كارآیی، نقدینگی و امكان واریز بدهی‌های آن از یكسو و فراهم آوردن‌اطلاعات‌لازم‌برای‌طرح‌ریزی‌عملیات‌آینده‌از سوی‌دیگراست“.(اكبری،1378،ص الف)

” تجزیه و تحلیل مالی ابزاری برای شناخت و ارزیابی عملكرد مالی گذشته ، جاری و پیش‌بینی وضعیت آینده شركت است و معمولاً شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و جریان نقدی آن می‌شود “ . ( مدرس و عبدا...‌زاده ، 1380 ، ص16)

” تجزیه و تحلیل مالی تجدید طبقه‌بندی و تلخیص مجدد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی به منظور تشخیص ارتباطات بین اقلام اصلی صورت حساب‌ها و تعیین روندهای آنها در طی سالیان متمادی می باشد“.( Foulk , 1972 )

” تجزیه و تحلیل صورت های مالی باعث می‌شود مدیران شركت‌ها ، صاحبان سرمایه ، وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شركت‌های سهامی‌موردنظرخودآگاه‌شوندودرباره‌آن‌قضاوت‌كنند.درسایه‌همین‌تجزیه‌و تحلیل صورت‌های مالی است كه عده‌ای به عملكردهای آینده برخی از شركت‌های سهامی دل می‌بندند “ .    ( نوو ، جهانخانی و پارسائیان ، 1375 ، ص33 )

واژه تجزیه و تحلیل در ارتباط تنگاتنگی با واژه تفسیر می‌باشد ، لیكن این دو مترادف هم نیستند . تفسیر عبارت است از فرآیند دستیابی به عقیده و نتایجی در مورد فعالیت‌های واحد تجاری براساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده ، بدین‌ترتیب تفسیر مسبوق بر تجزیه و تحلیل و حاصل آن است . بنابر آنچه بیان گردید تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی عبارت از فرآیند علت‌یابی و بیان كمی ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورت‌های مالی می‌باشد كه نتایج حاصل از آن به‌عنوان مبنایی در تصمیم‌گیری بكار می‌رود .

بخش عمده‌ای از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و مرسوم‌ترین فنون آن تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی می‌باشد .

 

آشنایی با تاریخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌های مالی

نسبت‌ها از جمله ابزارهای تجزیه و تحلیل مالی هستند كه برای آشكارسازی برخی ازواقعیت‌های‌مهم درباره وضعیت مالی و عملكرد واحدهای تجاری بكارمی‌آیند

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا