امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
وجود كمبودها، كاستی ها، بی عدالتی ها و در صحنه آفرینش، كه هر انسانی آن را به خوبی تجربه نموده است، هر متفكری را می آزارد و زمینه ی پیدا شدن سئوالها و شبهه های را در باره تدوین كننده و آفریننده ی جهان به وجود می آورد برای هر شخص آزاد اندیشی این سئوال مطرح است كه اگر خالق جهان هستی، قادرمطلق، عالم مطلق و خیر خواه محض و عادل است (چنانكه ادیان آسمانی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 2,199
فرمت فایل docx
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64
120,000 تومان
پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت

 

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه................................................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق.. 4

 تعریف و تبیین مساله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

اهداف تحقیق 6

پیشینه ی تحقیق.. 6

سوالات تحقیق 8

پیش فرض... 8

فرضیه های تحقیق.. 8

واژگان کلیدی.. 8

روش تحقیق.. 10

مشکلات تحقیق.. 10

فصل دوم: مفهوم شناسی و مبادی بحث... 11

معنای لغوی شر. 12

معنای اصطلاحی شر. 12

مفهوم شر. 12

حقیقت شر. 12

 معنای لغوی قادر مطلق.. 14

معنای لغوی.. 14

 معنای اصطلاحی.. 14

 معنای لغوی عالم مطلق.. 15

معنای اصطلاحی عالم مطلق.. 15

معنای لغوی اختیار. 15

 معنای اصطلاحی اختیار. 16

 معنای لغوی عالم ماده 18

 معنای اصطلاحی عالم ماده 18

معنای لغوی نظام احسن.. 20

معنای اصطلاحی نظام احسن.. 20

معنای لغوی اسلام. 22

معنای اصطلاحی اسلام. 22

معنای لغوی مسیحیت.. 23

معنای اصطلاحی مسیحیت.. 23

فصل سوم: شر از منظر اسلام و مسیحیت.. 24

1- تاریخچه شر. 25

2- شر از دیدگاه مسیحیت.. 26

3- شر از نگاه اسلام. 28

3-1- شر از منظر قرآن. 28

پاسخ اجمالی.. 31

3-2- شر از منظر روایات.. 33

3-3- شر از منظر حکمای اسلامی.. 34

3-4- تقسیم بندی شر از نظر فلاسفه اسلامی.. 37

 3-4-1- شر مطلق و مفید. 37

3-4-2- شر تشریعی و شر تکوینی.. 38

3-4-3- شر نفسی و شر بالقیاس... 39

فصل چهارم: شبهات شر و پاسخ به آنها 40

1- مسئله شر. 41

1-1- تقریر مسئله شر از دیدگاه جی.ال.مکی.. 41

1-2- تقریر اپیکورس... 42

1-3- تقریر هیوم. 42

1-4- تقریر موریس... 43

1-5- تقریر کاپلسون. 43

2- راه حل های مسئله شر 44

2-1- راه حل اول: دیدگاه مسیحیت.. 44

 دیوید هیوم. 44

 جی.ال.مکی.. 44

 جان هاسپرز. 45

شرور مبدا خیرات.. 45

شر لازمه اختیار. 46

2-2- راه حل دوم: دیدگاه اسلام. 46

شرور لازمه ی خیر های برتر. 54

جلال الدین سیوطی 56

محمدتقی جعفری 56

جبران شرور در عالم دیگر. 56

ارزیابی اسلام و مسیحیت 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 61

فهرست منابع. 62 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا