امروز: شنبه 11 آذر 1402
فایل اصلی ZIP شده است پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ساختار سازمانی به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 592 کیلو بایت تعداد کل صفحات 59 صفحه
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,022
فرمت فایل doc
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59
90,000 تومان
پروپوزال و روش تحقیق ساختار سازمانی

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ساختار سازمانی به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال   :  DOC  

حجم فایل    :  592 کیلو بایت   

تعداد کل صفحات :  59 صفحه

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

1-1-فهرست مطالب :: 4 صفحه

2-1- فهرست ها( A  : 3 صفحه  - B یک صفحه ) 

2-مقدمه  :1  صفحه

3-فصل 1: کلیات - 4 صفحه

1-5- فصل 3 روش تحقیق (متدولوژی تحقیق ): 29 صفحه

2-5- فصل 3 چارت سازمانی فعلی شرکت : 16 صفحه

8-فهرست منابع : 1 صفحه

فهرست مطالب تحقیق

 

فصل اول :  كلیات تحقیق

عنوان تحقیق.................................................................................................................................................... 1

تعریف قلمرو مكانی زمانی تحقیق............................................................................................................. 1

مسئله تحقیق................................................................................................................................................... 1

اهمیت و ضرورت ............................................................................................................................................................. 3

اهداف تحقیق................................................................................................................................................... 3

سئوال ها و فرضیه ها...................................................................................................................................... 4

متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................. 4

تعریف واژه ها................................................................................................................................................... 4

 

    فصل سوم : روش تحقیق

بخش اول :

روش تحقیق...................................................................................................................................................... 60

انواع تحقیقات علمی....................................................................................................................................... 61

جامعه آماری و روش نمونه گیری ................................................................................................................. 64

روش و ابزار جمع آوری داده ها..................................................................................................................... 64

روش سنجش روایی و پایایی جمع آوری داده ها....................................................................................................... 66

روش های آماری.............................................................................................................................................. 67

مدل جامع پژوهش........................................................................................................................................... 71

 

قسمتی  از تحقیق

فصل اول كلیات تحقیق

 

عنوان تحقیق

 

بررسی ساختار سازمانی شركت بهره برداری ازشبكه های آبیاری كرخه و شاوور و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

 

تعریف قلمرو مكانی زمانی تحقیق

 

محدودة مكانی این تحقیق شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری كرخه و شاوور در استان خوزستان است كه ستاد آن در اهواز و محدوده زمانی آن مربوط به دهة 1372 تا 1382 می باشد .

 

اهمیت و ضرورت

 

كوشش بی حد و حصر سازمانهای كنونی در زمینه ارائه محصولات و خدمات به مشتریان ، بكارگیری تكنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی ، توسعه قلمرو فعالیت ها به خارج از مرزها و دستیابی به كیفیت برتر موجب شده كه محیط سازمانی بشدت دستخوش تغییر و تحولات وسیعی گردد در نتیجه سازمانهای آینده نگر برای رویارویی با این تغییر و تحولات محیطی ، تداوم حیات و تضمین موفقیت آینده خویش ، ناگزیر به تجدید ساختار سازمانی خود خواهند بود .

بــدیهی است در اینصورت می توان از افزایش حجم دوباره كاریها و هزینه اتلاف منابع جلوگیری كرد           و شرایط افزایش كیفیت و كمیت خدمات و ارتقاء سازمان را فراهم آورد .

 

اهداف تحقیق

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا