امروز: شنبه 11 آذر 1402
فایل اصلی ZIP می باشد پژوهش بررسی ساختار سازمانی شركت بهره برداری و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب فرمت فایل اصلی پژوهش WORD حجم فایل 413 مگا بایت تعداد کل صفحات 217 صفحه 59 اسلاید پاورپوینت علاوه بر فایل تحقیق ، فایل پاورپوینت دفاعیه نیز ارائه شده است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 998
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.139 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 217
180,000 تومان
پژوهش بررسی ساختار سازمانی شركت

پژوهش بررسی ساختار سازمانی شركت بهره برداری و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

این پژوهش  جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز تحقیق ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پژوهش را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

فرمت فایل اصلی پژوهش    :  WORD 

حجم فایل    :  4.13  مگا بایت 

تعداد کل صفحات :  217 صفحه  + 59 اسلاید پاورپوینت

علاوه بر فایل تحقیق ، فایل پاورپوینت دفاعیه نیز ارائه شده است .

1-1-فهرست مطالب :: 4 صفحه

2-1- فهرست ها( A  : 3 صفحه  - B یک صفحه ) 

2-مقدمه  :1  صفحه

3-فصل 1: کلیات - 4 صفحه

4-فصل 2 - ادبیات تحقیق  ( مبانی نظری تحقیق  ) : 56 صفحه

1-5- فصل 3 روش تحقیق (متدولوژی تحقیق ): 29 صفحه

2-5- فصل 3 چارت سازمانی فعلی شرکت : 16 صفحه

6-فصل 4- یافته های تحقیق ( تجزیه و تحلیل داده ها ) : 36 صفحه

1-7 - فصل 5 ( نتیجه گیری و پیشنهادات ): 6 صفحه

7-فصل 5 - چارت سازمانی پیشنهادی برای  شرکت  : 9 صفحه

8-فهرست منابع : 1 صفحه

9- پرسش نامه ها   : 9 صفحه

10- محاسبات پرسش نامه ها ( محاسبه آلفای كرونباخ ) : 9 صفحه

11-  جلد ها- 7 صفحه

12-خلاصه تحقیق 25 صفحه

13- اشکالات مطرح شده 1 صفحه

14-پاورپوینت ارائه دفاعیه : 59 اسلاید

فهرست مطالب تحقیق

 

فصل اول :  كلیات تحقیق

عنوان تحقیق.................................................................................................................................................... 1

تعریف قلمرو مكانی زمانی تحقیق............................................................................................................. 1

مسئله تحقیق................................................................................................................................................... 1

اهمیت و ضرورت ............................................................................................................................................................. 3

اهداف تحقیق................................................................................................................................................... 3

سئوال ها و فرضیه ها...................................................................................................................................... 4

متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................. 4

تعریف واژه ها................................................................................................................................................... 4

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق................................................................................................................................................. 5

سازمان.............................................................................................................................................................. 9

اهمیت سازمان................................................................................................................................................. 9

اصول سازمان................................................................................................................................................... 10

مزایای سازمان خوب....................................................................................................................................... 11

ساختار سازمانی چیست................................................................................................................................. 12

الگوی طراحی ساختارسازمانی...................................................................................................................... 13

ابعاد طرح سازمان............................................................................................................................................ 14

ابعاد محتوایی................................................................................................................................................... 15

ابعاد ساختاری.................................................................................................................................................. 20

ارتباط متغیرهای محتوایی با متغیرهای ساختاری..................................................................................... 22

 انواع ساختارهای نظری سازمانی ................................................................................................................ 31

انواع ساختارهای عملی سازمانی.................................................................................................................. 33

ارتباط متغیرهای ساختاری با ساختارهای نظری و عملی(براساس بخش های پنج گانه سازمان)...... 51

ارتباط متغیرهای محتوایی با ساختارهای نظری وعملی(براساس بخش های پنج گانه سازمان) ....... 51

مبانی سازماندهی ............................................................................................................................................ 52

سازمان رسمی و غیررسمی............................................................................................................................ 52

تقسیم كار و طبقه بندی وظایف ................................................................................................................... 53

سطوح سازمانی و حیطه نظارت..................................................................................................................... 54

سلسله مراتب اداری........................................................................................................................................ 58

نمودارهای سازمانی......................................................................................................................................... 58

تعریف مفاهیم صف و ستاد ........................................................................................................................... 59

مبانی طبقه بندی وظایف ............................................................................................................................... 59

 

    فصل سوم : روش تحقیق

بخش اول :

روش تحقیق...................................................................................................................................................... 60

انواع تحقیقات علمی....................................................................................................................................... 61

جامعه آماری و روش نمونه گیری ................................................................................................................. 64

روش و ابزار جمع آوری داده ها..................................................................................................................... 64

روش سنجش روایی و پایایی جمع آوری داده ها....................................................................................................... 66

روش های آماری.............................................................................................................................................. 67

مدل جامع پژوهش........................................................................................................................................... 71

بخش دوم :

معرفی سازمان ................................................................................................................................................. 72

نمودار سازمانی................................................................................................................................................ 75

شرح وظایف و مسئولیتها............................................................................................................................... 75

وضعیت نیروی انسانی..................................................................................................................................... 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مشخصات كاركنان پاسخ دهنده به پرسشنامه .......................................................................................... 105

بررسی متغیرهای ساختاری ( پیچیدگی ، رسمیت و تمركز )و مشخصه مكانیك /ارگانیك سازمان. 108

بررسی و تحلیل سئوالات و امتیازات پرسشنامه شماره یك ( پیچیدگی )............................................ 109

بررسی و تحلیل سئوالات و امتیازات پرسشنامه شماره دو ( رسمیت ).................................................. 114

بررسی و تحلیل سئوالات و امتیازات پرسشنامه شماره سه ( تمركز ).................................................... 119

بررسی و تحلیل سئوالات و امتیازات پرسشنامه شماره چهار( مشخصه مكانیك/ارگانیك )............. 122

محاسبه شاخص های آماری و تحلیل داده ها............................................................................................. 128

بررسی متغیرهای محتوایی ( محیط ، تكنولوژی ،فرهنگ ) در سازمان................................................. 132

بررسی وتحلیل سئوالات و امتیارات پرسشنامه شماره پنج(محیط،تكنولوژی،فرهنگ)..................... 132

جدول خلاصه نتایج حاصل ا تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................. 137

بررسی مبانی سازماندهی............................................................................................................................... 138

بررسی تقسیم كار و طبقه بندی وظایف....................................................................................................... 138

بررسی سطوح وحیطه نظارت......................................................................................................................... 139

نمودار سازمانی................................................................................................................................................ 139

بررسی سایر یافته های تحقیق...................................................................................................................... 140

بررسی ابعاد سازمانی...................................................................................................................................... 140

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری...................................................................................................................................................... 141

پیشنهادات........................................................................................................................................................ 144

قسمتی  از تحقیق

فصل اول كلیات تحقیق

 

عنوان تحقیق

 

بررسی ساختار سازمانی شركت بهره برداری ازشبكه های آبیاری كرخه و شاوور و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

 

تعریف قلمرو مكانی زمانی تحقیق

 

محدودة مكانی این تحقیق شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری كرخه و شاوور در استان خوزستان است كه ستاد آن در اهواز و محدوده زمانی آن مربوط به دهة 1372 تا 1382 می باشد .

 

اهمیت و ضرورت

 

كوشش بی حد و حصر سازمانهای كنونی در زمینه ارائه محصولات و خدمات به مشتریان ، بكارگیری تكنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی ، توسعه قلمرو فعالیت ها به خارج از مرزها و دستیابی به كیفیت برتر موجب شده كه محیط سازمانی بشدت دستخوش تغییر و تحولات وسیعی گردد در نتیجه سازمانهای آینده نگر برای رویارویی با این تغییر و تحولات محیطی ، تداوم حیات و تضمین موفقیت آینده خویش ، ناگزیر به تجدید ساختار سازمانی خود خواهند بود .

بــدیهی است در اینصورت می توان از افزایش حجم دوباره كاریها و هزینه اتلاف منابع جلوگیری كرد           و شرایط افزایش كیفیت و كمیت خدمات و ارتقاء سازمان را فراهم آورد .

 

اهداف تحقیق

 

با تشکر از خرید شما

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا